REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

KÖZÉP- ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Szőke Alexandra: Biztos kezdetek?

Szőke Alexandra: Biztos kezdetek? A koragyermekkori jóléti ellátások hatása a gyermeknevelésre, és a társadalmi és térbeli integrációra


A három éves projekt a gyermeknevelés, társadalmi tagság és a társadalmi-térbeli különbségek közötti komplex kapcsolatokat térképezi fel, a koragyermekkori jóléti szolgáltatások szülőkre kifejtett hatásainak vizsgálatán keresztül. A korai gyermekkorban (0-3 év) a gyermeket érő hatások kiemelkedő fontosságát számos szakterület bizonyította és jelentős lépések történtek annak feltérképezésére, hogy az egyes ellátások hogyan befolyásolják a gyermekek későbbi teljesítményét és életesélyeit. Ugyanakkor keveset tudunk a gyermekjóléti szolgáltatásoknak a szülőkre kifejtett hatásairól, holott ezek elsősorban a szülőket célozzák meg, a szülői magatartást és gyermeknevelési szokásokat próbálják befolyásolni. Milyen hatással vannak ezek a privát szférába történő állami beavatkozások a szülők életére, úgymint gyereknevelési szokások, életvezetési stratégiák és szociális ellátásokhoz való hozzáférés? A szakemberekkel való együttműködésnek vagy a visszautasításának milyen hatása lehet a szülők társadalmi integrációjára és a szociális ellátásokban való részesülésre (úgymint közmunka program, informális segítség, adományok)? Mi az összefüggés a “jó szülő” és a “jó állampolgár” között? Mennyiben térnek el a beavatkozások módszerei más-más társadalmi csoportok esetében, város és vidék viszonyai között vagy az ország fejlett és fejletlen régióiban? A kutatás ezen kérdésekre keresi a választ három gyermekjóléti intézmény - védőnői hálózat, gyermekvédelmi szolgálat, és Biztos Kezdet házak - három helyszínen történő etnográfiai kutatásán és a szabályzati háttér elemzésén keresztül. Összevetve a gyermeknevelési kultúrában történő, egész kontinensre kiterjedő paradigmaváltást a hazánkban jellemző gyakorlatokkal, a kutatás azokat a mechanizmusokat tárja fel, melyeken keresztül a koragyermekkori jóléti szolgáltatások enyhítik vagy – küldetésükkel ellentétben – felerősítik a társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket és a társadalmi kirekesztést. Ez jelenleg különösen fontos, miután az utóbbi években a gyermeknevelés és koragyermekkori intervenció erősen a politikai és közfigyelem középpontjába került. A létező eseti elemzéseken túlmutatva a kutatás rámutat azokra a mélyebb társadalmi és térbeli struktúrákra, melyek egyrészt meghatározzák a korai gyerekkorban nyújtott állami ellátások hatását az abban résztvevő családok szociális helyzetére, másrészt rámutat azon mechanizmusokra melyek révén ezen struktúrák továbbtermelődnek az állami szociális ellátásokon keresztül. Továbbá a projekt egy fontos aspektussal bővíti a társadalmi tagság alapjainak átalakulásával foglalkozó kurrens vitákat azáltal, hogy kihangsúlyozza és feltérképezi a gyereknevelés és társadalmi tagság között egyre szorosabbá váló komplex összefüggéseket.

Kapcsolódó fileok