KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Aktualitások

A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei

A Dialóg Campus Kiadó Studia Regionum sorozatában megjelent Mezei István: A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei című kötete.

TOVÁBB >>>
Deák Ferenc kutatási díj

Dr. Rechnitzer János professzornak, kollégánknak a regionális gazdaságtan terén elért sikeres tevékenységéért a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány a közelmúltban Deák Ferenc kutatási díjat adományozott.

TOVÁBB >>>
Mezei Katalin megvédte doktori értekezését

2009. február 20-án Mezei Katalin, a Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet kutatója sikeresen megvédte "Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben" című dolgozatát a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.

Nagyné Demeter Dóra megvédte doktori értekezését

2009. április 28-án Nagyné Demeter Dóra, az MTA RKK ATI Debreceni Osztályának kutatója summa cum laude minősítéssel megvédte „A családi gazdálkodás helyzete Hajdú-Bihar megyében” című dolgozatát a DE Kerpely Kálmán Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
MTA Regionális Tudományos Bizottság áprilisi hírlevele

A tartalomból: a bizottság 2009-11 közötti munkaprogramja, aktuális konfereciák és rendezvények, doktori védések, legújabb könyvek, szakmai folyóiratok.

TOVÁBB >>>
Smahó Melinda megvédte doktori értekezését

2009. március 12-én Smahó Melinda, az MTA RKK NYUTI kutatója sikeresen megvédte "A tudás és a regionális fejlődés összefüggései" című doktori dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Faragó László sikeres habilitációja

Dr. Faragó László, az RKK főigazgató-helyettese sikeresen habilitált a Széchenyi István Egyetemen. Előadásait "Regionalizmus és policentrizmus, teendők Magyarországon" és "Tér- elméleti alapvetések" címmel tartotta.

TOVÁBB >>>
MTA Akadémiai Ifjúsági Díj

Dr. Csizmadia Zoltán a MTA RKK NYUTI munkatársa kiemelkedő tudományos eredményéért az MTA Akadémiai Ifjúsági Díjában részesült. Tudományos eredményeinek elismeréséért gratulálunk!

TOVÁBB >>>
Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj

Dr. Kovács Katalin, az MTA RKK Térségfejlesztési Kutatások Osztályának vezetője megkapta az első alkalommal kiosztott Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat.

TOVÁBB >>>
Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az Észak-alföldi régióban

címmel megjelent a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma és az MTA Regionális Kutatások Központja jubileumi kötete.

TOVÁBB >>>
MTA Regionális Tudományos Bizottság áprilisi hírlevele

A tartalomból: a bizottság 2009-11 közötti munkaprogramja, aktuális konfereciák és rendezvények, doktori védések, legújabb könyvek, szakmai folyóiratok.

TOVÁBB >>>
Enyedi György Hild-díjban részesült

Április 3-án a Magyar Urbanisztikai Társaság "A regionális tudomány fejlesztéséért és oktatásáért" Hild János-díjban részesítette Enyedi Györgyöt. A díjat kétévente itélik oda, alkalmanként legfeljebb 3 személynek.

TOVÁBB >>>
Árpásné Frick Dorottya (1960–2017)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2017. július 30-án elhunyt Árpásné Frick Dorottya kolléganőnk. Temetése 2017. augusztus 25-én 11:00 órakor lesz a Komlói Temetőben.

TOVÁBB >>>
Száz éve született Rúzsás Lajos

Rúzsás Lajos (1914–1981) nemzetközileg elismert város- és ipartörténész, a történettudomány doktora, a Dunántúli Tudományos Intézet történettudományi osztályának vezetője volt. 1966-tól haláláig a PTE Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanáraként, a Gazdaságtörténet c. tárgy előadójaként tevékenykedett. A centenárium alkalmából a Pécsi Akadémiai Bizottságon 2014. november 28-án emlékülést tartanak.

TOVÁBB >>>
Az MTA KRTK RKI kollégái az MTA újonnan választott közgyűlési képviselői között

Az MTA köztestülete megválasztotta a Közgyűlés nem akadémikus tagjait a következő három évre. Intézetünk kollégái közül Faragó Lászlót a IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Timár Juditot a X. Földtudományok Osztálya nem akadémikus közgyűlési képviselői közé választották.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2014. évi 3. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Állami kitüntetés Perger Évának

Nemzeti ünnepünk alkalmából Perger Évának, az Alföldi Tudományos Osztály vezetőjének a területfejlesztés területén végzett több évtizedes kutatói, oktatói és szakértői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozták 2017. augusztus 18-án.

TOVÁBB >>>
Smart Communities

Elindult a "Smart Communities" Virtual Education and Research and Development and Innovation Network in the Slovakian - Hungarian border region c. projekt.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – Győr, 2012. november 22.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Hardi Tamás Duna-stratégia és területi fejlődés című könyvének bemutatójára.

TOVÁBB >>>
Kollégáink írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2021. június 17-én jelent meg Páger Balázs (tud. segédmunkatárs, KRTK RKI DTO), Szabó Tamás (térképész, KRTK RKI DTO), Kovács Sándor Zsolt (külső munkatárs, KRTK RKI DTO) és korábbi kollégánk Uzzoli Annamária (tud. főmunkatárs, CSFK FTI) írása „Lakóhelytől is függhet a koronavírus-fertőzés túlélési esélye – melyek a leginkább veszélyeztetett területek a járvány idején?” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Virág Tünde Polányi Károly-díjas

A Magyar Szociológiai Társaság Polányi Károly-díjjal ismeri el az év legjobb szociológiai publikációját. A díjat az idei évben Virág Tünde "Változó gazdasági-társadalmi kapcsolatok egy cigányok lakta faluban" c. írása nyerte el, amely a Szociológiai Szemle 2008/1. számában jelent meg.

TOVÁBB >>>
Faragó László előadása Budapesten

Faragó László, az MTA KRTK RKI tudományos tanácsadója, tart előadást „Térkoncepció és megvalósításuk” címmel Budapesten, a MÉSZ Székházban, 2018. december 6-án 17 órától. Az eseményre a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Falufejlesztési Társaság Építész Tagozata által szervezett multidiszciplináris előadássorozat részeként kerül sor. Az előadás rövid bemutatója kattintás után olvasható.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2017. évi 2. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Megújult az intézet pécsi könyvtárának elektronikus katalógusa.

A központi könyvtári katalógus mitegy harmincezer tételt tartalmaz.

TOVÁBB >>>
A Magyar Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei csoportjának következő rendezvénye

2020. február 20-án 15 órától, a KRTK RKI győri osztályán rendezik a Magyar Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei csoportjának következő eseményét, amelyen Koronika Tamás (cégvezető, Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) „A hulladékgazdálkodás helyzete Győr és agglomerációjában a számok tükrében” című előadását hallgathatják az érdeklődők. További részletek kattintás után olvashatók, a szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!

TOVÁBB >>>
Felújítás alatt

Tisztelt Látogató! Honlapunk felújítás alatt áll, kérjük szíves türelmét!

Kovai Cecília és Szőke Alexandra írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2021. január 27-én jelent meg Kovai Cecília (tud. munkatárs, KRTK RKI KÉTO) és Szőke Alexandra (tud. munkatárs, KRTK RKI KÉTO) közösen jegyzett írása „A gyermeknevelés, mint befektetés? – A szülői felelősségek átalakulása” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA RKK igazgatója pályázatot hirdet 1 fő tudományos segédmunkatárs közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
Sikeres Regphosys workshop – Sellye, 2013. november 26.

A rendezvény bemutatta a szakmának a sellyei naperőmű-beruházás részleteit, működésének tapasztalatait, valamint magyar és horvát kutatások alapján feltárta azokat a tényezőket, amelyek a napenergia-beruházásokat elősegítik, illetve akadályozzák.

TOVÁBB >>>
Regionális innovációs konferencia – Székesfehérvár, 2009. nov. 20.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk "Regionalizációs törekvések sikerei és kérdőjelei a magyarországi innovációpolitikában" c. konferenciánkra

TOVÁBB >>>
Bolyai+ nyertesek

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíját az intézet három kutatója nyerte el. Kovács András Donát a Debreceni Egyetemen „Az új környezeti paradigma megjelenése Közép-Európa vidéki térségeiben”; Rácz Szilárd a Széchenyi István Egyetemen "A külföldi működő tőke lenyomata a közép- és délkelet-európai regionális központokban"; Varjú Viktor a Kaposvári Egyetemen „A körforgásos gazdaság - ökoinnovatív megoldások elterjedésének lehetőségei és akadályai” témában végez 10 hónapos témavezetői, oktatási, kutatási és disszeminációs tevékenységet.

Internationalisation of Social Sciences in Central and Eastern Europe

A Routledge Kiadónál megjelent kötet szerkesztői: Pálné Kovács Ilona és Dagmar Kutschar.

TOVÁBB >>>
Kecskemét a vidéktudományok erősödő bázisa

Az Alföldi Tudományos Intézet és a főiskola sikeres együttműködése.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete Nyugat-Magyarországi Tudományos Osztályán 1 fő tudományos munkatárs és Alföldi Tudományos Osztályán 1 fő tudományos segédmunkatárs közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
Grünhut Zoltán Bolyai-ösztöndíjas

A Dunántúli Tudományos Osztály kutatója „Az izraeli innovációs ökoszisztéma – tapasztalatok Magyarország számára” című pályázatával nyerte el az MTA három éves Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

TOVÁBB >>>
Magyar–szlovák konferencia Vácott

az MTA RKK Térségfejlesztési Kutatások Osztálya és a kassai Safárik Egyetem Földrajz Tanszéke együttműködésében.

TOVÁBB >>>
Összekapcsolni a tudományt és a fejlesztést

Interjú a Falu Város Régió legújabb számában Kovács Katalinnal, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének igazgatójával és az intézet vezető munkatársaival.

TOVÁBB >>>
Nárai Márta megvédte doktori értekezését

2009. június 12-én Nárai Márta, az MTA RKK NYUTI kutatója sikeresen megvédte "A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében" című doktori dolgozatát az ELTE Szociológiai Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
DTO Pécsi Szeminárium – 2017. március 27.

Faragó László (tudományos főmunkatárs): Téri lét – Társadalomtér-elméleti alapvetések.

TOVÁBB >>>
Miniszteri dicséret Bálint Dórának

2018. február 26-án a tanulmányi diákolimpikonok köszöntése alkalmából Bálint Dóra, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója miniszteri elismerésben részesült csapatvezetői, koordinátori és tehetséggondozásban végzett munkájáért.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja főigazgatója pályázatot hirdet 1 fő tudományos kutató közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
25 éves az RKK

Elérhetők a "Regionális tudomány és területpolitikai gyakorlat a Kárpát-medencében" c. jubileumi konferencia előadásai.

TOVÁBB >>>
Horeczki Réka megvédte doktori disszertációját

A KRTK RKI tudományos segédmunkatársa, Horeczki Réka 2020. július 3-án „summa cum laude” minősítéssel védte meg „Kisvárosi fejlődési utak. A dél-dunántúli kisvárosok helye és szerepe a térség hosszú távú gazdasági és társadalmi változásaiban” című doktori értekezését a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában. Kollégánknak gratulálunk és további sikereket kívánunk!

TOVÁBB >>>
Megjelent Kovács Teréz könyve

A paraszti gazdálkodás és társadalom átalakulása címmel.

TOVÁBB >>>
Bolyai+ nyertesek 2019/2020.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2019/2020. tanévi Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíját az intézet két kutatója nyerte el. Kovács András Donát a Debreceni Egyetemen "Az új környezeti paradigma kiemelkedő szerepe Közép-Európa rurális térségeiben"; Rácz Szilárd a Széchenyi István Egyetemen "A gazdasági tőke meghatározó elemei Közép- és Délkelet-Európa regionális központjaiban" témában végez 10 hónapos témavezetői, oktatási, kutatási és disszeminációs tevékenységet.

Megjelent a Discussion Papers sorozat 92. kötete

Alternative Routes Between the Far East and Europe - With Special Regard to the Foreign Trade of Hungary címmel.

TOVÁBB >>>
Az intézet kutatóinak szakirodalmi munkássága a 2012. évben

16 könyv, 97 folyóiratcikk, 148 könyvfejezet, 2 disszertáció, 17 egyéb közlemény. Összesen: 280 tudományos publikáció.

TOVÁBB >>>
Svájci–magyar konferencia – Pécs, 2012. november 8.

A Regionális Kutatások Intézete a Genfi Egyetem Európai Tanulmányok Intézetével együttműködésben konferenciát rendezett „Föderalizmus és decentralizáció Svájcban és Magyarországon” címmel. Az elhangzott előadások megtekinthetők és letölthetők a projekt honlapról.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA RKK igazgatója pályázatot hirdet az Alföldi Tudományos Intézet Kecskeméti Osztályának tudományos osztályvezetői álláshelyére. Beadási határidő: 2010. október 25.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2017. évi 4. száma

Tematikus szám: Mobilitási folyamatok Európában és Magyarországon.

TOVÁBB >>>
Bodor Ákos megvédte doktori értekezését

2014. december 9-én Bodor Ákos, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója summa cum laude minősítéssel védte meg az Innovációs szakemberek viszonyulásai az innováció mikro- és makrotársadalmi kontextusához című dolgozatát a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Faragó László az MTA doktora

Faragó Lászlónak, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatójának 2018. április 27-én megítélték a Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc) tudományos címet „Téri lét. Társadalomtér-elméleti alapvetések” c. nagydoktori művéért.

TOVÁBB >>>
DTI szeminárium – 2021. május 17.

A KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya a Magyar Regionális Tudományi Társasággal együttműködésben szeretettel meghívja a DTI szeminárium sorozat következő műhelybeszélgetésére, amelyen Hajdú Zoltán (tudományos tanácsadó, KRTK RKI DTO) „Az állami beavatkozások szerepe a centrum-periféria viszonyrendszer formálásában Baranya megyében az államszocialista korszakban (1949–1990)” címmel tart előadást. A részletes program és további információk a kattintást követően elérhető meghívóban találhatók.

TOVÁBB >>>
Elhunyt Kocsis Zsolt

2014. december 7-én, 49 éves korában elhunyt Kocsis Zsolt, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ egyetemi docense. Kocsis Zsolt 1989–1999 között az MTA RKK NYUTI Vas Megyei Kutatócsoportjának munkatársa volt.

TOVÁBB >>>
A VI. Alföld Konferencia programja

2018. december 6-án Békéscsabán, az MTA KRTK RKI főszervezésében kerül sor a VI. Alföld Konferenciára, amelynek témája "Újrakezdők a periférián – Leszakadás, válság és helyi válaszok az Alföldön és azon túl". A konferencia részletes programja kattintás után érhető el.

TOVÁBB >>>
Mi a regionális tudomány?

Megjelent Enyedi György, az RKK alapítójának írása a Magyar Tudomány 2011. decemberi számában.

TOVÁBB >>>
Regional Studies Association Annual International Conference 2010 Pécs

Call for bursaries (applicants from Hungary)

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás kutatói munkakör betöltésére a KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályán

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének Dunántúli Tudományos Osztálya pályázatot hirdet tudományos kutatói munkakör betöltésére. Az álláshely teljes munkaidős (heti 40 óra), és határozatlan időre szól. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20. A pályázattal kapcsolatos részletek kattintást követően olvashatók.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – Budapest, 2012. szeptember 20.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Subsidiarity Governance, Theoretical and Empirical Models c. kötet magyarországi bemutatójára.

TOVÁBB >>>
Nemzeti Kiválóság Díj Czirfusz Mártonnak

A Nemzeti Kiválóság Díjat a Magyary Zoltán-ösztöndíj kuratóriuma azoknak ítélte oda 2015 májusában, akik a szakértői bizottságok megítélése szerint saját kutatási területükön maradandót, egyedit, a többi kiválóságnál is magasabb tudományos-szakmai értékkel rendelkezőt alkottak. Czirfusz Márton 2013. december és 2014. november között volt Magyary-ösztöndíjas.

TOVÁBB >>>
Gál Zoltán az MRTT elnöke

Gál Zoltán professzort, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatóját választották meg 2017. október 19-én a Magyar Regionális Tudományi Társaság új elnökének.

TOVÁBB >>>
Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – Pécs, 2014. július 29.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk kiemelt ÁROP-projektünk záró konferenciájára.

TOVÁBB >>>
Fiatal Regionalisták XI. Konferenciája – Győr, 2019. június 21–22.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság, az MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztálya és a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola ezúton tisztelettel meghívja Önt a Fiatal Regionalisták XI. Konferenciájára, melynek témája: A nagyvárosfejlődés útjai Kelet-Közép-Európában – múlt, jelen és jövő.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató - Debrecen

A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában 2012. június 21-én mutatták be a Baranyi Béla és Fodor István szerkesztésében készült Környezetipar, újraiparosítás, regionalitás Magyarországon c. könyvet. A kötetet Dévai György professzor emeritus, Sinóros-Szabó Botond egyetemi tanár és a szerkesztők ismertették.

TOVÁBB >>>
Horváth Gyula a Kossuth Rádió Anyanyelve magyar című műsorában

Az MR1-Kossuth Rádió határon túli magyarok valós élethelyzetét bemutató tízrészes sorozatának utolsó adása a határainkon túl élő kisebbségi magyarság társadalmi, gazdasági pozícióinak változásával foglalkozott. A műsor vendége volt Horváth Gyula, az MTA RKK igazgatója.

TOVÁBB >>>
A Szociológiai Szemle tematikus lapszámának bemutatója

2021. február 2-án 16 órától rendezik a Szociológiai Szemle Virág Tünde és Jelinek Csaba szerkesztésében megjelent tematikus lapszámának online bemutatóját. A bemutatót Nagy Erika (tud. főmunkatárs, KRTK RKI ATO) és Pulay Gergő (Max Planck Institute for Social Anthropology) felvezető gondolatai indítják, amelyekre a lapszám szerzői, Jelinek Csaba, Kovai Cecília, Németh Krisztina, Virág Tünde és Zolnay János reflektálnak. A beszélgetést Berényi Eszter, a Szociológiai Szemle főszerkesztője vezeti. Az eseménnyel kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetők el.

TOVÁBB >>>
Németh Krisztina kitüntetése a Magyar Szociológiai Társaság vándorgyűlésén

A Magyar Szociológia Tárasaság (MSZT) Némedi Dénes díját az idei évben Németh Krisztina kapta. A díjat, amelyet minden évben annak a fiatal kutatónak ítélik oda, aki a szociológiatörténet illetve a szociológiaelmélet területén kimagasló teljesítményt nyújtott, kollégánk a társaság 2018. évi vándorgyűlésén vette át. E mellett Németh Krisztinát az MSZT elnökségi tagjává is választották. Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

Letölthetők James Scott előadásai

Az intézet vendégkutatója 2013. április 19-én két előadást tartott a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában az EU regionális politikájának trendjeiről, jövőjéről.

TOVÁBB >>>
Lux Gábor Bolyai-ösztöndíjas

A Dunántúli Tudományos Osztály munkatársa „Az ipari versenyképesség új területi tényezői a válság után” témakörben nyerte el az MTA három éves kutatási ösztöndíját.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete igazgató beosztásának ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

TOVÁBB >>>
A koronavírus-járvány környezeti hatásainak vizsgálata

A KRTK RKI új kutatási dossziét indított el, amely a koronavírus-járvány társadalmi, és gazdasági hatásainak területi dimenzióját vizsgálja. A legfrissebb bejegyzések között találják Varjú Viktor (tud. főmunkatárs) vezette kutatócsoport környezeti hatásvizsgálatához kapcsolódó elemzését, amely már elérhető a Gyorselemzések menüpont alatt.

TOVÁBB >>>
Megjelent Gál Zoltán könyve

"The Golden Age of Local Banking" – The Hungarian Banking Network in the Early 20th Century címmel.

TOVÁBB >>>
DTI szeminárium – 2021. május 6.

A KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya a Magyar Regionális Tudományi Társasággal együttműködésben szeretettel meghívja a DTI szeminárium sorozat következő műhelybeszélgetésére, amelyen Pálné Kovács Ilona (kutatóprofesszor, KRTK RKI DTO) „Kormányzati kihívások periférikus térségekben” címmel tart előadást. A részletes program és további információk a kattintást követően elérhető meghívóban találhatók.

TOVÁBB >>>
Beszámoló az MTA Regionális Kutatások Központja 2011. évi tudományos tevékenységéről

A tartalomból: 2011. évi feladatok, kiemelkedő kutatási eredmények, párbeszéd a tudomány és a társadalom között, hazai és nemzetközi kapcsolatok, elnyert pályázatok, jelentősebb publikációk.

TOVÁBB >>>
Konferencia Csatári Bálint emlékére (elhalasztva)

Az eredetileg 2020. április 23-án Csatári Bálint emlékére szervezett konferenciát a jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel a szervezők elhalasztják. Az új időpontról, és a konferenciával kapcsolatos további tudnivalókról később tájékoztatjuk a tisztelt Érdeklődőket.

Varjú Viktor megvédte doktori értekezését

2010. június 30-án Varjú Viktor, a Dunántúli Tudományos Intézet kutatója a PTE Földtudományok Doktori Iskolájában summa cum laude minősítéssel megvédte "A környezeti politika fejlesztéspolitikába történő integrációja – a stratégiai környezeti vizsgálat" c. dolgozatát.

TOVÁBB >>>
Új, kiemelkedő publikációk

2018. I. és II. negyedévéből: könyvek, könyvfejezetek, hazai és nemzetközi folyóiratcikkek.

TOVÁBB >>>
Horvát igen az EU-ra – a népszavazás és a csatlakozás hatásai (video)

A horvátok kétharmada az uniós csatlakozásra szavazott. Milyen hatással lehet hazánkra, ha déli szomszédunk EU-tagállam lesz? Stúdióbeszélgetés Hajdú Zoltánnal.

TOVÁBB >>>
Kovács András Donát Bolyai-ösztöndíjas

Kovács András Donát, az Alföldi Tudományos Osztály kutatója „Az új környezeti paradigma megjelenése Közép-Európa térségeiben” témakörben elnyerte az MTA 3 éves Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

TOVÁBB >>>
Megjelent Gál Zoltán monográfiája

"Pénzügyi piacok a globális térben" – A válság szabdalta pénzügyi tér címmel.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2012. évi 2. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, vita, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2017. évi 3. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Sajtóvisszhang – Kovai Cecília: A cigány-magyar különbségtétel és a rokonság c. könyvéről.

Milyen lehet cigánynak lenni a mindennapokban? Hogyan lehet túlélni egy cigánytelepen, miért olyan fontos a rokonság, és miken lehet ott viccelődni? Ezekkel a kérdésekkel eddig alig foglalkozott a magyar tudományos élet, de Kovai Cecília antropológus új könyve most megpróbálkozott vele. Az Abcúg cikke az Indexen.

TOVÁBB >>>
Brucker Balázs írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2020. december 29-én jelent meg Brucker Balázs (tud. munkatárs, KRTK RKI DTO) írása „Értékek és érdekek harca – az EU 2021 és 2027 közötti kohéziós politikája” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Álláshirdetés a Dunántúli Tudományos Osztálynál

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a ″Közalkalmazottak jogállásáról szóló″ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tudományos munkatárs munkakör betöltésére; teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban. A munkavégzés helye: KRTK Regionális Kutatások Intézete, Dunántúli Tudományos Osztály (Pécs). A kiírás és a pályázati feltételek a KÖZIGÁLLÁS oldalán olvashatók.

TOVÁBB >>>
Hajdú Zoltán egyetemi tanári kinevezése

A Dunántúli Tudományos Osztály tudományos tanácsadója 2014. március 6-án vette át professzori kinevezését. Hajdú Zoltán a gödöllői Szent István Egyetemen tart kurzusokat.

TOVÁBB >>>
Emlékfa ültetés Lados Mihály tiszteletére

A KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztálya a H2020 Naturvation projekt konzorcium kezdeményezésére, a Széchenyi István Egyetemmel közösen fát ültet elhunyt kollégánk Lados Mihály tiszteletére, amelyre minden kedves érdeklődőt meghívnak. Az eseményre 2021. május 28-án 10 órakor Győrben kerül sor, a részleteket az alábbi meghívóban olvashatják.

TOVÁBB >>>
Egyed Ildikó Bolyai-ösztöndíjat nyert

A KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztályának tudományos munkatársa „Az integrált iparpolitika lehetőségei és kihívásai az átalakuló európai gazdasági erőtérben” című pályázatával nyerte el az MTA hároméves Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Kollégánknak gratulálunk, és további szakmai sikereket kívánunk!

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete igazgató beosztásának ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 10.

TOVÁBB >>>
Gál Zoltán habilitációja

Gál Zoltán, a Dunántúli Tudományos Intézet főmunkatársa sikeresen habilitált a PTE Közgazdaságtudományi Karán. Előadásait "Pénzügyi piacok a globális térben: koncentráció vagy fragmentálódás?" címmel tartotta magyar és angol nyelven.

TOVÁBB >>>
Műhelytalálkozó – 2012. június 21.

A Regionális Kutatások Intézete a Genfi Egyetem Európai Tanulmányok Intézetével együttműködésben tudományos fórumot rendez Pécsett „A településközi kapcsolatok svájci–magyar sajátosságai – Kutatás és gyakorlat” címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

TOVÁBB >>>
Erdősi Ferenc Lóczy Lajos Emlékérem kitüntetésben részesült

Erdősi Ferenc professor emeritus 2014. június 28-án a magyar geográfia felemelkedése érdekében végzett több évtizedes példamutató munkásságáért, oktatói és kutatói tevékenységéért, a társadalom- és gazdaságföldrajz korszerűsítése terén elért hazai és nemzetközi eredményeiért, a Magyar Földrajzi Társaság önzetlen szolgálatáért részesült a kitüntetésben.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete igazgató beosztásának ellátására. A pályázat benyújtási határideje: 2013. január 14.

TOVÁBB >>>
Kovács Sándor Zsolt írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2020. július 10-én jelent meg Kovács Sándor Zsolt (tud. segédmunkatárs, KRTK RKI DTO) írása "Zsugorodó fiókhálózatok, növekvő pénzügyi kirekesztés" címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
MTA bizottságok megválasztott tagjai, 2014–2017

Lezárult az Akadémia tudományos bizottságainak tagjait megválasztó szavazás. Az MTA köztestületi tagjai a Regionális Kutatások Intézete 17 munkatársát választották meg három évre bizottsági tagnak.

TOVÁBB >>>
Előadás Enyedi Györgyről – Párizs, 2012. november 21.

Az Enyedi György életművének szentelt előadás célja megtudni, megérteni és megvitatni egy hatalmas és szerteágazó, változatos kutatói munkát, az azzal kapcsolatos különböző tudományos nézeteket.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Kiváló Ifjú Regionalista Díj 2013

TOVÁBB >>>
A 10 éves jubileumát ünneplő Román Regionális Tudományi Társaság kitüntető oklevele Horváth Gyulának

a román–magyar tudományos együttműködés elismeréseképpen.

TOVÁBB >>>
Határok és határtérségek konferencia

Minden érdeklődőt szeretettel várunk konferenciánkon Nyíregyházán 2014. június 25-én, valamint 26-án a kárpátaljai körúton. A konferencián és a tanulmányúton való részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges.

TOVÁBB >>>
NKFIH K_18 nyertesek

Az NKFIH 2018. évi kutatói kezdeményezésű témapályázatán Hardi Tamás „A szuburbanizáció, az urban sprawl hatása a szuburbiák környezeti átalakulására Közép-Európa vidéki várostérségeiben” és Rechnitzer János „A területi tőke és az innovációs miliő szerepe a közép-kelet-európai regionális központok fejlődésében” című kutatása nyert 3 éves támogatást.

TOVÁBB >>>
NETINNOV-konferencia Budapest, 2011. április 14.

Az "Innováció és együttműködés – A kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása" című, könyvbemutatóval egybekötött konferencia rendezője az MTA RKK NYUTI. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

TOVÁBB >>>
Meghívó - Pécs, 2018. május 14.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Hajdú Zoltán professzor Történelmi korszakkötött államhatár történet és határpolitika Magyarországon c. előadásán 2018. május 14-én 14 órától a Pécsi Akadémiai Bizottság (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.) emeleti tanácstermében.

Megjelent a Tér és Társadalom 2014. évi 1. száma

A tartalomból: beköszöntő, tanulmányok, kitekintés, ténykép, vita, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Pécs fejlődési irányai

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 2014. március 12-én szerdán 14 órakor a Pécsi Akadémiai Bizottság Előadótermében.

TOVÁBB >>>
Konferencia 2015. március 26-27.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Pécsett, a Perspectives of Renewable Energy in the Danube Region c. nemzetközi konferencián.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályán 1 fő tudományos segédmunkatárs fiatal kutatói közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
Egyetemi tanári kinevezések

Intézetünk három tudományos tanácsadója vette át egyetemi tanári kinevezését 2010. szeptember 6-án a köztársasági elnöktől. Baranyi Béla (Debreceni Egyetem), Kovács Teréz (Kaposvári Egyetem) és Szirmai Viktória (Kodolányi János Főiskola) kinevezésével 12 főre növekedett az MTA Regionális Kutatások Központjában dolgozó egyetemi tanárok száma.

TOVÁBB >>>
Kiállítás – Győr, 2017. június 14.

Az MTA Geometria Galéria, a Fajó János tanítványai sorozatban bemutatja: Pataki Balázs Konkrét formák c. kiállítását. Nyitva: 2017. június 14. és augusztus 26. között. Helyszín: MTA RKI NYUTO Győr, Liszt Ferenc utca 10.

TOVÁBB >>>
Bálint Dóra megvédte doktori disszertációját

A KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztályának tudományos segédmunkatársa, Bálint Dóra sikeresen megvédte „Az online interakciók területisége egy hazai telekocsi-platform példáján” című doktori értekezését a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában, 2021. október 11-én. Kollégánknak gratulálunk és további szakmai sikereket kívánunk!

Dunántúli Tudományos Osztály – Új osztályvezető

A Dunántúli Tudományos Osztály új osztályvezetőt választott Mezei Cecília személyében, aki 2019. január 1-jével kezdődően tölti be ezt a tisztséget.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztályán 1 fő tudományos segédmunkatárs fiatal kutatói közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
NKFIH PD_18 nyertesek

Az NKFIH 2018. évi posztdoktori kiválósági pályázatán Dudás Gábor „A magyarországi közösségi szállásadás földrajzi vizsgálata” és Lennert József „Magyarország XXI. századi társadalmi-gazdasági térfolyamatainak komplex modellezési lehetőségei” című kutatása nyert 3 éves támogatást.

TOVÁBB >>>
A szubszidiaritás elve Európában újra az érdeklődés középpontjába került

Az Alessandro Colombo által szerkesztett Subsidiarity Governance, Theoretical and Empirical Models c. kötetben magyar szerzők munkái is megjelentek.

TOVÁBB >>>
Konferencia – Győr, 2010. május 5.

Megújuló energiaforrások hasznosítása a Nyugat-dunántúli régióban. Elérhetők a konferencia előadásai és videója.

TOVÁBB >>>
Elindult a REGPHOSYS projekt

2013. március 1-jén elindult a Dunántúli Tudományos Osztály Photovoltatikus rendszerek, mint a regionális fejlesztés indítószerkezetei c. IPA-projektje.

TOVÁBB >>>
Szubszidiaritás és regionalitás az egyház- és államszervezetben

Minden érdeklődőt szeretettel várunk pécsi konferenciánkon 2009. szeptember 17-én.

TOVÁBB >>>
Jóna László megvédte doktori értekezését

2017. február 14-én Jóna László, a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály kutatója cum laude minősítéssel megvédte „Időben és rendeltetésben korlátozott városi terek problémáinak vizsgálata” című doktori dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Főtitkári elismerés Sziráki Zsuzsannának

Az MTA főtitkára 2016. november 15-én Főtitkári Elismerésben részesítette Sziráki Zsuzsannát, a Regionális Kutatások Intézete könyvtárvezetőjét nagy szakértelemmel, elhivatottsággal végzett munkájáért, amelynek eredményeként az intézet könyvtára a regionális tudomány országosan meghatározó szakkönyvtárává vált.

TOVÁBB >>>
Generációk diskurzusa a regionális tudományról – konferencia

Győr, 2012. november 23. Elérhetők a konferencia előadásai.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – 2020. november 12. - ELHALASZTVA!

A KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya, a Magyar Regionális Tudományi Társaság, a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága és a PAB Politológiai Munkabizottsága által eredetileg 2020. november 12-ére tervezett könyvbemutatót későbbi időpontra halasztották. Az esemény új időpontjáról később adnak tájékoztatást a szervezők.

Megjelent a Discussion Papers sorozat 90. kötete

Danube Region – Analysis and Long-Term Development Trends of the Macro-Region címmel.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete igazgató beosztásának ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 9.

TOVÁBB >>>
Kötetbemutató – Budapest, 2015. április 17.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé c. kötet bemutatójára.

TOVÁBB >>>
Életút-interjú Beluszky Pállal

A Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály kutató professor emeritusával készült interjú első része a Socio.hu folyóirat 2015/1. számában jelent meg.

TOVÁBB >>>
Megújult a Tér és Társadalom, valamint a Discussion Papers honlapja

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete folyóiratainak honlapját sikeresen frissítettük az Open Journal Systems folyóiratkezelő rendszer legfrissebb változatára.

TOVÁBB >>>
Buday-Sántha Attila (1941–2014)

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának nagy egyénisége, a magyar regionális tudomány oktatási és kutatási rendszere megteremtésének egyik jeles képviselője távozott közülünk. 2014. május 17-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Buday-Sántha Attila professzor. Búcsúztatására 2014. május 31-én 14,00 órakor a Pécsi Központi Temetőben kerül sor. Temetése 2014. május 31-én 15,30 órakor Keszüben lesz.

TOVÁBB >>>
IX. Falukonferencia – Pécs, 2021. szeptember 22–24.

„A vidéki Magyarország a pandémia korában” címmel rendezi meg a KRTK Regionális Kutatások Intézete a IX. Falukonferenciát, 2021. szeptember 22–24. között Pécsen. A konferencián való részvétel előadóként és szakmai érdeklődőként is ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött (határidő: 2021. augusztus 1.). Az eseménnyel kapcsolatos részletes tudnivalók és a regisztrációs felület tovább kattintást követően, a konferencia honlapján keresztül érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TOVÁBB >>>
Az MTA KRTK állásfoglalása a kutatói szabadságról

2018. június 20-án.

TOVÁBB >>>
Beszámoló az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2012. évi tudományos tevékenységéről

A tartalomból: 2012. évi feladatok, kiemelkedő kutatási eredmények, párbeszéd a tudomány és a társadalom között, hazai és nemzetközi kapcsolatok, elnyert pályázatok, jelentősebb publikációk.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézetében 20 órás kutatási asszisztens munkakör betöltésére 2015. december 31-ig. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 3.

TOVÁBB >>>
DTO Pécsi Szeminárium – 2017. február 2.

Fabók Márton (University of Liverpool): Once in a lifetime opportunity? Egy brit atomerőmű megaberuházás és a többszintű kormányzás átalakulása.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2012. évi 1. száma

A tartalomból: főszerkesztői köszöntő, tanulmányok, kitekintés, vita, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
MRTT vándorgyűlés 2010. nov. 18–19. Debrecen

A Magyar Regionális Tudományi Társaság VIII. vándorgyűlésének témája a tudás szerepe a regionális fejlődésben.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2016. évi 4. száma

A tematikus lapszám az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete tavaly elhunyt kiváló kutatójára és egykori főigazgatójára, Horváth Gyulára és regionális tudomány területén végzett kutatói munkásságára emlékezik.

TOVÁBB >>>
Uzzoli Annamária írása a Portfolio KRTK blogjában

A KRTK Portfolioval együttműködésben indított új KRTK blogjában megjelent Uzzoli Annamária írása "Miért halnak meg ilyen sokan szívrohamban Magyarországon?" címmel.

TOVÁBB >>>
Álláshirdetés a békéscsabai kutatócsoportnál

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a ″Közalkalmazottak jogállásáról szóló″ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs / tudományos munkatárs munkakör betöltésére; teljes munkaidős, határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszonyban. A munkavégzés helye: KRTK Regionális Kutatások Intézete, Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsabai Csoport. Kiírás és pályázati feltételek a KÖZIGÁLLÁS oldalán, a pályázatok benyújtásának határideje: 2020. május 20.

TOVÁBB >>>
Mezei Cecília Bolyai-ösztöndíjas

Dunántúli Tudományos Intézetünk kutatója a helyi önkormányzatok gazdaságfejlesztési szerepét és lehetőségeit vizsgáló, "Fejlesztési kényszerpályák" című pályázatával nyerte el az MTA három éves Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

Megjelent a Tér és Társadalom 2015. évi 1. száma

Tematikus szám a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat együttműködése keretében megvalósult komplex vidékkutatási programról.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Kiváló Ifjú Regionalista Díj 2010

TOVÁBB >>>
Regionális tudományi doktori képzés Győrben

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2019/2020-as tanévre vonatkozó pótfelvételi felhívás a tovább feliratra kattintva elérhető. Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

TOVÁBB >>>
Megjelent Virág Tünde könyve

Kirekesztve. Falusi gettók az ország peremén címmel.

TOVÁBB >>>
Farkas Jenő Zsolt megvédte doktori értekezését

2010. október 20-án Farkas Jenő Zsolt, az Alföldi Tudományos Intézet kutatója 100%-os eredménnyel megvédte "Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal" című dolgozatát a Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Lengyel Balázs és Páger Balázs írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2020. szeptember 17-én jelent meg Páger Balázs (tud. segédmunkatárs, KRTK RKI DTO) Lengyel Balázzsal (KRTK KTI) közösen jegyzett írása „Tényleg a nagyvárosok kiváltsága a fejlődés?” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Pandémia és pénzügyi digitalizáció

A koronavírus-járvány az egyének napi életvitelét (munka, oktatás, bevásárlás, szabadidő stb.) jelentősen átalakította, az online lehetőségek tárháza kiszélesedett. A személyes pénzügyek területén a digitális átalakulás azonban nem újkeletű, érdekesebb kérdés a lakossági hozzáállás vizsgálata. A Cofidis e kérdéskörre fókuszáló, májusi Hitel Monitor felmérése kapcsán írt Kovács Sándor Zsolt (tud. segédmunkatárs) kollégánk véleménycikket.

TOVÁBB >>>
A Dunántúli Tudományos Intézet 2011-ben indult nemzetközi kutatási programjai

Az MTA RKK DTI idén négy jelentősebb külföldi kutatási programban való részvételhez nyert el pályázatokat. Közülük egy projektben vezető partnerként, három kutatásban pedig partner intézményként.

TOVÁBB >>>
Helyi közpolitikák és marginalitás workshop

2018. november 12-én "Helyi közpolitikák és a marginalitás (újra)termelődése zsugorodó városokban" címmel workshopot rendeznek az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete budapesti osztályán, az MTA Humán Tudományok Kutatóházában. A rendezvény részletei tovább kattintással érhetők el, a szervezők szeretettel várják az érdeklődő szakmai közönséget.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – 2010. január 21.

A Kárpátalja monográfia bemutatójára a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kerül sor.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – Budapest, 2012. december 12.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Hardi Tamás Duna-stratégia és területi fejlődés című könyvének fővárosi bemutatójára.

TOVÁBB >>>
DTI szeminárium – 2020. szeptember 24.

A KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya a Magyar Regionális Tudományi Társasággal együttműködésben szeretettel meghívja a DTI szeminárium sorozat következő műhelybeszélgetésére., amelyen Bálint Dóra (tud. segédmunkatárs) „Az online peer-to-peer platformok területisége egy hazai telekocsi-platform példáján” címmel tart előadást. A részletes program és további információk a mellékelt meghívóban találhatók.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA RKK igazgatója pályázatot hirdet 1 fő tudományos segédmunkatárs fiatal kutatói közalkalmazotti álláshelyre. Beadási határidő: 2011. július 15.

TOVÁBB >>>
Az MTA Regionális Tudományos Bizottság novemberi hírlevele

TOVÁBB >>>
Angol-magyar területfejlesztési szótár

A regionális tudomány társadalmasítása projektünk keretében elkészült egy 400 szóból álló területfejlesztési szótár. A hiánypótló gyűjtemény a szótárfunkció mellett kísérletet tesz egy egységes, a szakmai konszenzus irányába mutató fogalom- és szóhasználatra.

TOVÁBB >>>
MRTT vándorgyűlés 2009. nov. 12–13. Szabadka

A Magyar Regionális Tudományi Társaság VII. vándorgyűlésének témája a határ menti és a határokon átnyúló együttműködés.

TOVÁBB >>>
Ugo Fratesi előadása - Pécs, 2017. november 24.

Az MTA KRTK „Economics with policy” nemzetközi szemináriumi sorozatának keretében Ugo Fratesi (Politecnico di Milano) tart intézetünkben előadást "Border regions in Europe: obstacles, (in)efficiency and compensation címmel (társszerzők: Roberta Capello és Andrea Caragliu) 2017. november 24-én pénteken a DTO Tanácsteremben (Pécs, Papnövelde u. 22.).

TOVÁBB >>>
Meghívó – Szabadka, 2017. december 18.

Határformáló erők címmel közös konferenciát szervez a szabadkai Regionális Tudományi Társaság, az MTA KRTK RKI Határkutató Csoport és az MRTT. Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2013. évi 2. száma

Itthonok-otthonok – új otthonok: migráns élethelyzetek a Vajdaságban és Magyarországon a délszláv háború után.

TOVÁBB >>>
Mezei Cecília és Farkas Jenő Zsolt írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2021. március 26-án jelent meg Mezei Cecília (tud. főmunkatárs, KRTK RKI DTO) és Farkas Jenő Zsolt (tud. főmunkatárs, KRTK RKI ATO) írása „Meglepő, mennyire sok magyar településen nehezíti meg az életet az alapvető szolgáltatások hiánya” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
VI. Alföld Konferencia – Békéscsaba, 2018. december 6.

Téma: Újrakezdők a periférián – Leszakadás, válság és helyi válaszok az Alföldön és azon túl. Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30. A részletes program és a jelentkezési lap a tovább feliratra kattintva érhető el.

TOVÁBB >>>
Érvek és érdekek szorításában az energetika – Pécs, 2009. nov. 19.

Elérhetők a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett konferencia előadásai.

TOVÁBB >>>
A magyar és a romániai regionális tudomány együttműködése

TOVÁBB >>>
Csizmadia Zoltán Bolyai-ösztöndíjas

Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetünk kutatója "A gazdasági és innovációs együttműködések területi és ágazati differenciáltságának szerkezeti és funkcionális kapcsolathálózati jellemzői" témakörben nyerte el az MTA két éves kutatási ösztöndíját.

Új tudományos osztályvezetők

2017 januárjától új osztályvezetők irányítják a Regionális Kutatások Intézete pécsi és budapesti kutatóhelyeit. A Dunántúli Tudományos Osztály vezetésére Varjú Viktor (tudományos főmunkatárs, PhD földrajztudomány), a Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály irányítására Virág Tünde (tudományos főmunkatárs, PhD szociológiai tudomány) kapott megbízást.

TOVÁBB >>>
MTA Akadémiai Ifjúsági Díj

Lux Gábor, a Dunántúli Tudományos Intézet munkatársa kiemelkedő tudományos eredményéért az MTA Akadémiai Ifjúsági Díjában részesült.

TOVÁBB >>>
Egyetemi elismerések az ATO kutatóinak

A kecskeméti Neumann János Egyetem 2018. június 28-i szenátusi ülésén az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály munkatársai közül Perger Évának címzetes egyetemi tanári, Farkas Jenő Zsoltnak címzetes egyetemi docensi címet adományozott.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2013. évi 4. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
MTA INKP nyertesek 2018

Az MTA Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázatán az intézet három kutatója nyert el támogatást: Egyed Ildikó, Honvári Patrícia és Páger Balázs.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Discussion Papers sorozat 91. kötete

Towards EGTC: Evaluating Influence of the Perception of the Borders on the Cross-Border Policies and Cooperation in Serbia címmel.

TOVÁBB >>>
Gál Zoltánt a Journal of Innovation and Entrepreneurship szerkesztőbizottsági tagjává választották

A Springer által indított új folyóirat a témakör interdiszciplináris, idő- és térbeli megközelítését egyaránt fontosnak tartja.

TOVÁBB >>>
X. MRTT vándorgyűlés – Győr, 2012. november 22.

A regionális tudomány ma és holnap. Elérhetők a konferencia előadásai.

TOVÁBB >>>
Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete stratégiája a 2013–2015 közötti időszakra

Jóváhagyva 2013. október 14-én.

TOVÁBB >>>
Lennert József megvédte doktori értekezését

Lennert József, az Alföldi Tudományos Osztály kutatója 2017. október 6-án 92%-os eredménnyel megvédte „A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa” című doktori dolgozatát a Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – Budapest, 2012. július 5.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Enyedi György akadémikus Városi világ című könyvének bemutatójára.

TOVÁBB >>>
Magyarország, a határ menti társadalom lenyűgöző példája

Interjú James Scott professzorral, a Regionális Kutatások Intézete vendégkutatójával.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2017. évi 1. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, horizontális műhely, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Erdősi Ferenc miniszteri megbízott

Erdősi Ferenc, a Dunántúli Tudományos Intézet tanácsadója 2009. szeptember 28-tól a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium megbízottjaként a Dél-Dunántúli Regionális Közlekedési Szakbizottság elnöki feladatát látja el.

TOVÁBB >>>
Pro Régió Díj Hajdú Zoltánnak

Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Pro Régió Díjjal tüntette ki Hajdú Zoltánt, a Dunántúli Tudományos Intézet tanácsadóját.

TOVÁBB >>>
Elhunyt Süli-Zakar István

Megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 71. évében, 2017. március 9-én elhunyt Prof. dr. Süli-Zakar István, a Debreceni Egyetem emeritus professzora, az Alföldi Tudományos Intézet Debreceni Csoportjának egykori kutatója, csoportvezetője.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Discussion Papers sorozat 94. kötete

Michele Tubaldi: An attempt at socio-economic regeneration through culture in a Central European city: the case of Pécs.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA RKK igazgatója pályázatot hirdet az Alföldi Tudományos Intézet intézetvezetői álláshelyére. Beadási határidő: 2010. október 25.

TOVÁBB >>>
Beszámoló az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2017. évi tudományos tevékenységéről

A tartalomból: 2017. évi feladatok, kiemelkedő kutatási eredmények, párbeszéd a tudomány és a társadalom között, hazai és nemzetközi kapcsolatok, elnyert pályázatok, jelentősebb publikációk.

TOVÁBB >>>
Beszámoló az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2013. évi tudományos tevékenységéről

A tartalomból: 2013. évi feladatok, kiemelkedő kutatási eredmények, párbeszéd a tudomány és a társadalom között, hazai és nemzetközi kapcsolatok, elnyert pályázatok, jelentősebb publikációk.

TOVÁBB >>>
Pálné Kovács Ilona az Európa Tanács szakértői csoportjában

Pálné Kovács Ilona kutatóprofesszort az Európa Tanács Európai Helyi Önkormányzati Chartát ellenőrző független szakértői csoport helyettes tagjává választották.

TOVÁBB >>>
Regionális tudományi doktori képzés Gödöllőn

A Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományi Doktori Iskola 2018/2019-es tanévre vonatkozó felvételi felhívása a tovább feliratra kattintva elérhető. Jelentkezési határidő: 2018. május 31.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Budapest, 2016. november 28.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakra c. OTKA-kutatás Migráció alulnézetből: Egy kvalitatív kutatás első eredményei, elméleti és módszertani dilemmái c. workshopján.

TOVÁBB >>>
MTA Regionális Tudományos Bizottság novemberi hírlevele

A tartalomból: beszámoló a bizottság 2008–11 közötti működéséről, az újraválasztott RTB tagjai, köszöntés – Buday-Sántha Attila 70 éves, Varga Attila kitüntetése, aktuális konferenciák, szakmai folyóiratok.

TOVÁBB >>>
Kováts Bence megvédte doktori disszertációját

A KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály békéscsabai kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa, Kováts Bence sikeresen megvédte „Becoming (in)dependent. Trends and determinants of parental support in housing access in Hungary” című doktori értekezését a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskolájában, 2021. június 16-án. Kollégánknak gratulálunk és további szakmai sikereket kívánunk!

Pályázati felhívás

Az MTA RKK igazgatója pályázatot hirdet 1 fő tudományos munkatárs közalkalmazotti álláshelyre. Beadási határidő: 2010. november 12.

TOVÁBB >>>
Kollégáink előadásai a Magyar Urbanisztikai Társaság éves konferenciáján

2019. november 6-án, Budapesten rendezte meg éves konferenciáját a Magyar Urbanisztikai Társaság. Intézetünkből Gál Zoltán "Egyetem és város", Jóna László "A közösségi terek és a növényzet jelentősége a jövő nagyvárosaiban", Lados Mihály "Okosváros megközelítés alkalmazása természet alapú városfejlesztési megoldásokkal (Győr)", Nagy Gábor "Alföldi nagyvárosi lakáspiacok ciklikus átalakulása az utolsó két évtizedben", Rácz Szilárd "Pécs múltja, jelene és jövője" és Rechnitzer János "Adalékok a magyar nagyvárosok fejlődési pályájának tanulmányozásához" címmel tartott előadást.

V. Alföld Kongresszus

PROGRAMVÁLTOZÁS! Az idén 40 éves Békéscsabai Kutatócsoport 2013. november 7-én rendezi meg az V. Alföld Kongresszust Polarizáció–Függőség–Krízis – Eltérő térbeli válaszok címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TOVÁBB >>>
Prinz Gyula-díj Erdősi Ferencnek

A pécsi földrajzi tudományos műhely megalapítójának emlékére rendezett ünnepségen 2015. január 28-án Prinz Gyula-díjat vehetett át Erdősi Ferenc kutató professor emeritus kiemelkedő kutatói és oktatói munkássága elismeréseként.

TOVÁBB >>>
Tagai Gergely megvédte doktori értekezését

2011. december 5-én Tagai Gergely, a Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet kutatója 100%-os eredménnyel védte meg Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban című dolgozatát az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Állami kitüntetés Csatári Bálintnak

Nemzeti ünnepünk alkalmából Csatári Bálintnak, az Alföldi Tudományos Intézet Kecskeméti Osztálya vezetőjének munkássága elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozták.

TOVÁBB >>>
A Közlekedéstudományi Egyesület Irodalmi Díjat adományozott Erdősi Ferencnek

A tanulmány a Közlekedéstudományi Szemle 2009/4. számában jelent meg.

TOVÁBB >>>
Csizmadia Zoltán sikeres habilitációja

Csizmadia Zoltán, a NYUTO tudományos munkatársa 2014. november 17-én sikeresen habilitált a Széchenyi István Egyetemen. Előadásaiban a kapcsolathálózat-elemzés módszereit, illetve az együttműködés és innováció témakörében végzett kutatási eredményeit mutatta be.

TOVÁBB >>>
Konferenciafelhívás: Tervezés és fejlesztés – Városok és hálózatok (elhalasztva)

A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, a KRTK RKI Határkutató Csoportja és a Magyar Regionális Tudományi Társaság által közösen szervezett, „Tervezés és fejlesztés – Városok és hálózatok” című, eredetileg 2020. május 21-ére tervezett konferenciát a szervezők elhalasztják. Amint tájékoztatást kapunk az új időpontról, közzétesszük.

Euracademy Association XIII. Nyári Akadémia

Az Euracademy Association páneurópai szervezet idén Magyarországon, Szombathelyen tartja nyári akadémiáját, melynek témája: Volunteering and sustainable rural development.

TOVÁBB >>>
Területi tőke workshop - Győr, 2015. június 18.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Regionális Kutatások Intézete Diskurzus a területi tőke koncepcióról c. workshopjára.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Pécs, 2018. május 24.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az RKI társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelyének következő vitaülésére, melynek témája: A társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek főváros-vidék dimenziója Magyarországon.

TOVÁBB >>>
Horváth Gyula a kutatás-fejlesztés decentralizációjáról (video)

A Magyar Közgazdasági Társaság „Beszélgetni kell!” című vitafórum-sorozatának célja az, hogy érdemi, értelmes, szélsőségektől mentes szakmai, szakpolitikai vitáknak adjon teret az ország jövőjét befolyásoló, fontos kérdésekben.

TOVÁBB >>>
A Tér és Társadalom 1987–2018 között

Adatvizualizáció az 1987/1. és a 2018/2. közötti lapszámok cikkeiről, szerzőiről és szerzői kapcsolatairól.

TOVÁBB >>>
Hajdú Zoltán habilitációja

Hajdú Zoltán, a Dunántúli Tudományos Osztály tudományos tanácsadója 100%-os eredménnyel habilitált a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. Előadásait "A Kárpát-Medence államosodási folyamatai" és "Changing of Reform Efforts and Geographical Background in Hungarian Public Administration, 1990-2010" címmel tartotta.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Kiváló Ifjú Regionalista Díjra. Beadási határidő: 2011. október 1.

TOVÁBB >>>
Pálné Kovács Ilona osztályelnök-helyettes

Pálné Kovács Ilonát az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya elnökhelyettesévé választották a testület 2017. májusi tisztújító ülésén.

TOVÁBB >>>
MRTT vándorgyűlés Kaposvár, 2013. november 21–22.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XI. vándorgyűlésének témája az új európai kohéziós politika és várható hatásai.

TOVÁBB >>>
Constantinos Chadjimichalis professzor előadása

Az MTA KRTK RKI minden érdeklődőt szeretettel vár Budapesten, 2014. november 21-én a The financial crisis in the EU and regional development theories c. szemináriumon.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályán 1 fő tudományos segédmunkatárs fiatal kutatói közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
Pro Régió Díj Lados Mihálynak

Pintér Sándor belügyminiszter március 15-e alkalmából Pro Régió Díjjal tüntette ki Lados Mihályt, az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetének vezetőjét.

TOVÁBB >>>
Hamar Anna (1953–2018)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2018. május 13-án elhunyt dr. Hamar Anna, a Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály kutatója.

TOVÁBB >>>
Tíz éves az MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Osztálya

2010. november 25-én a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából jubileumi konferenciára és könyvbemutatóra került sor Székesfehérváron, a Hiemer-házban.

TOVÁBB >>>
Balkán kötetbemutató Budapest, 2011. február 1.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Nyugat-Balkánról megjelent monográfia fővárosi bemutatójára.

TOVÁBB >>>
Elindult a DUPLO projekt

2013. április 1-jén elindult a Dunántúli Tudományos Osztály A Dráva-régió egységes fejlesztési keretterve c. IPA-projektje.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás intézetigazgató munkakör betöltésére a KRTK Regionális Kutatások Intézetében

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont pályázatot hirdet intézetigazgató munkakör betöltésére a KRTK Regionális Kutatások Intézetében. Az intézetigazgató munkaköre határozott időre, legfeljebb 3 évig terjedő időtartamra szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15. A pályázattal kapcsolatos részletek kattintást követően olvashatók.

TOVÁBB >>>
Határaink mentén – A szlovák–magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata

A kötet az MTA RKK NYUTI és a Fórum Kisebbségkutató Intézet közös kutatásának eredményeit mutatja be. Szerkesztők: Hardi Tamás, Tóth Károly.

TOVÁBB >>>
Élettel teli közterek – Beszélgetés Jóna Lászlóval

A Kisalföld K2 mellékletének 2020. december 12-i számában jelent meg riport Jóna Lászlóval (tud. munkatárs, KRTK RKI NYUTO) arról, hogy mitől telnek meg élettel a győri parkok és hogyan alakul a közterek használata a járványhelyzet idején. A riport kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Czirfusz Márton: Gazdaságföldrajz. Jegyzet oktatóknak és hallgatóknak

A mű harminc leckében nyújt segítséget a tanórák megtervezéséhez, a hallottak értelmezéséhez, a tananyag elmélyítéséhez és nem utolsósorban a kritikai gondolkodás fejlesztéséhez. A kötet ingyenesen letölthető.

TOVÁBB >>>
Páger Balázs társszerzős írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2021. január 20-án jelent meg Páger Balázs (tud. segédmunkatárs, KRTK RKI DTO) Deák Andrással (tud. főmunkatárs, KRTK VGI) közösen jegyzett írása „Az egész ország megérzi, ha a Dunaferr bedől” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2018. évi 3. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Az MTA RKK a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának kitüntető oklevelében részesült

TOVÁBB >>>
MTA konferenciatámogatás 2018

Az MTA nemzetközi konferenciaszervezési pályázatán támogatást nyert el az IGU Challenges of Decentralisation in CEE c. konferencia, amelyet az intézet Pécsett szervez meg 2019 májusában.

TOVÁBB >>>
Interjú az okos városokról

A VEOL.hu (Veszprém megyei hírportálon) 2020. december 10-én jelent meg interjú Lados Mihállyal (tud. főmunkatárs, KRTK RKI NYUTO) az okos városokról. A beszélgetés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2012. évi 4. száma

A tartalomból: Búcsú Enyedi Györgytől, tanulmányok, kitekintés, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2014. évi 4. száma

A tartalomból: tudományos élet – A Regionális Kutatások Központjának harminc éve, tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle.

TOVÁBB >>>
OTKA zárókonferencia – 2020. szeptember 24.

A KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya a Magyar Regionális Tudományi Társasággal együttműködésben szeretettel meghívja „A területi gazdasági folyamatok hosszú távú előrejelzése: regionális modell építése magyarországi adatokon” című projektzáró konferenciájára. A részletes program és további információk a mellékelt meghívóban találhatók.

TOVÁBB >>>
Bolyai-plakett Nagy Erikának

Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma, ösztöndíjas ideje alatt végzett kiemelkedő kutatói tevékenységéért, Nagy Erika tudományos főmunkatársat Bolyai-plakettel jutalmazza. A kitüntetést az MTA elnöke adja át 2012. június 27-én, a Bolyai-nap keretében.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2014. évi 2. száma

Ipari körzetek, növekedési pólusok, nagyvárosok a közép-európai térben c. tematikus szám.

TOVÁBB >>>
Duray Balázs megvédte doktori értekezését

Duray Balázs kollégánk június 24-én 96%-os eredménnyel megvédte a „Tájdinamikai vizsgálatok – A tájhasználat változása és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése” című PhD-értekezését a Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Fiatal Regionalisták X. Konferenciája – Győr, 2017. június 16.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság, az MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztálya és a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola ezúton tisztelettel meghívja Önt a Fiatal Regionalisták X. Konferenciájára, melynek témája: „Hommage Enyedi György” Városkutatás múltja, jelene és jövője.

TOVÁBB >>>
Szakmai együttműködés a SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetével

TOVÁBB >>>
Állami kitüntetés Kovács Katalinnak

Nemzeti ünnepünk alkalmából Kovács Katalinnak, a Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály vezetőjének a terület- és vidékfejlesztésben végzett több évtizedes kutatói és fejlesztői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozták. Az elismerést az MTA elnöke adta át 2014. augusztus 25-én.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja főigazgatója pályázatot hirdet 1 fő tudományos segédmunkatárs fiatal kutatói közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
Rácz Szilárd doktori disszertációjának kitüntetése a Pannon Tudományos Napon

2018. október 17-én, Nagykanizsán rendezték meg az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) által közösen szervezett Pannon Tudományos Nap (PTN) című konferenciát. A rendezvényen az MTA PAB a tavalyi év legjobb doktori disszertációjának járó díjat kollégánknak, Rácz Szilárdnak ítélte oda, a posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatairól írt értekezéséért. Gratulálunk!

TOVÁBB >>>
Pálné Kovács Ilona Kolnai Aurél-díjas

Pálné Kovács Ilona, a Dunántúli Tudományos Intézet igazgatója kapta a Magyar Politikatudományi Társaság idei Kolnai Aurél-díját, "Helyi kormányzás Magyarországon" c. könyvéért.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete pályázatot hirdet 1 fő tudományos segédmunkatárs fiatal kutatói közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
Állami kitüntetés Timár Juditnak

Nemzeti ünnepünk alkalmából Timár Juditnak, az Alföldi Tudományos Osztály tudományos főmunkatársának a település- és társadalomföldrajz területén végzett sokrétű, nemzetközi szinten is nagyra becsült tudományos kutatómunkája, valamint aktív szakmai közéleti és szakértői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozták 2017. március 14-én.

TOVÁBB >>>
Beszámoló az Enyedi György Emlékülésről

Megjelent Csatári Bálint személyes hangvételű összefoglalója a Geográfus Hírlevélben.

TOVÁBB >>>
VIII. Falukonferencia – Pécs, 2017. május 18–19.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Végletek vidéken címmel megrendezésre kerülő konferenciánkon.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA RKK igazgatója pályázatot hirdet 2 fő tudományos segédmunkatárs fiatal kutatói közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
Petrás Ede megvédte doktori értekezését

2010. február 17-én Petrás Ede, az Alföldi Tudományos Intézet kutatója, Debrecenben, a Humán Tudományok Doktor Iskolájában summa cum laude minősítéssel megvédte "Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön" című doktori dolgozatát.

TOVÁBB >>>
INNOVAL zárókonferencia – Győr, 2014. június 11.

Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósult INNOVAL projekt záró konferenciája 2014. június 11-én került megrendezésre a Győrben.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás kutatói munkakör betöltésére a KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályán

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének Dunántúli Tudományos Osztálya pályázatot hirdet tudományos kutatói munkakör betöltésére. Az álláshely a „Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában: Államok, határok, integráció és területi fejlődés” című NKFIH projekt keretében kerül meghirdetésre. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 10. A pályázattal kapcsolatos részletek kattintást követően olvashatók.

TOVÁBB >>>
Letölthető James Scott csíkszeredai előadása

The Europeanisation Debate: Criteriology, Contextual Change and State Borders (Keynote speech at the X. Annual International Conference on Economics and Business).

TOVÁBB >>>
Dunántúli Tudományos Osztály – Új osztályvezető

A Dunántúli Tudományos Osztály új osztályvezetőt választott Póla Péter személyében, aki 2019. március 1-jével kezdődően tölti be ezt a tisztséget.

TOVÁBB >>>
Schuchmann Júlia megvédte doktori értekezését

2014. június 16-án Schuchmann Júlia, a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály kutatója sikeresen megvédte "Lakóhelyi szuburbanizácós folyamatok a Budapesti agglomerációban" című doktori dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – 2010. április 29.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Gál Zoltán Pénzügyi piacok a globális térben c. könyvének budapesti bemutatójára.

TOVÁBB >>>
Regionális tudományi doktori képzés Győrben

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2018/2019-es tanévre vonatkozó felvételi felhívás a tovább feliratra kattintva elérhető. Jelentkezési határidő: 2018. május 31.

TOVÁBB >>>
Egyed Ildikó megvédte doktori értekezését

Egyed Ildikó, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója 2017. március 29-én summa cum laude minősítéssel megvédte „A francia területfejlesztés változó paradigmái” című doktori dolgozatát a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
ESPAN-konferencia Győr, 2011. febr. 9.

A "Stratégiai együttműködés lehetősége az energetika területén a Nyugat-Pannon Régióban" c. konferencia rendezője az MTA RKK NYUTI. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

TOVÁBB >>>
Lombardia-projekt

Alessandro Colombo előadása a Subsidiarity Governance, Theoretical and Empirical Models c. kötet magyarországi bemutatóján.

TOVÁBB >>>
Rácz Szilárd megvédte doktori értekezését

Rácz Szilárd, a Regionális Kutatások Intézete tudományos titkára 2017. október 5-én 96%-os eredménnyel megvédte „A posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatai” című doktori dolgozatát a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Páger Balázs megvédte doktori disszertációját

A KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztályának tudományos segédmunkatársa, Páger Balázs sikeresen megvédte „A vállalkozói aktivitás és az ökoszisztéma szerepe a gazdasági fejlődésben” című doktori értekezését a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában, 2021. július 2-án. Kollégánknak gratulálunk és további szakmai sikereket kívánunk!

Regionális tudományi doktori képzés Győrben

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2020/2021-es tanévre vonatkozó felvételi felhívás a tovább feliratra kattintva elérhető. Jelentkezési határidő: 2020. május 31.

TOVÁBB >>>
Térbemutató Jóna Lászlóval a Kisalföldben

A Kisalföld 2020. szeptember 26-i számában Jóna László (tud. munkatárs, KRTK RKI NYUTO) a győri természeti kincskereső keretében győri Bem teret mutatta be. A térről szóló bemutató és a hozzátartozó galéria elérhető a Kisalföld honlapján.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Pannon Energia Stratégia zárókonferencia

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 2013. február 21-én a Széchenyi István Egyetem VIP termében.

TOVÁBB >>>
Konferencia – Vác, 2010. július 3.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Tanuljunk egymástól! magyar–szlovák tudományos együttműködés zárókonferenciájára.

TOVÁBB >>>
Márkusné Zsibók Zsuzsanna megvédte doktori értekezését

2013. március 4-én Márkusné Zsibók Zsuzsanna, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója sikeresen megvédte Az infláció és az árazási magatartás területi különbségei című dolgozatát a PTE Gazdálkodástani Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Jóna László írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2020. augusztus 21-én jelent meg Jóna László (tud. munkatárs, KRTK RKI NYUTO) írása "Többen mozogtak a koronavírus miatt a tereken és parkokban” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Székhely- és adószám-változás

2017. december 1-jével megváltozott az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont székhelye és adószáma. Az MTA KRTK új címe: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., új adószáma: 15300681-2-43.

Az RKK kutatói az MTA bizottságaiban

Lezárult az Akadémia tudományos bizottságainak tagjait megválasztó szavazás. Az MTA köztestületi tagjai a Regionális Kutatások Központja 15 munkatársát választották meg három évre bizottsági tagnak.

TOVÁBB >>>
A koronavírus-járvány területi adatai

A KRTK RKI folyamatosan figyelemmel követi a koronavírus-járvány hivatalos forrásból származó országos és területi adatainak alakulását. Ezek között találhatók az új esetek száma, napi frissítéssel, megyei bontásban. Továbbá folyamatosan frissülő adat-állományunkból visszakereshető az összes eset, valamint a napi új esetek számának időbeli és térbeli vetülete is.

TOVÁBB >>>
A Kossuth Rádió megemlékezése Enyedi Györgyről

A Szonda című tudományos műsor 2012. szeptember 16-ai adásának 18. percétől hallható a korábbi interjút is felhasználó összeállítás, amelyben az MR1 búcsúzik Enyedi Györgytől.

TOVÁBB >>>
VI. Alföld Konferencia – Békéscsaba, 2018. december 6.

Téma: Újrakezdők a periférián – Leszakadás, válság és helyi válaszok az Alföldön és azon túl. Részletek az 1. körlevélben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TOVÁBB >>>
Baranyai Nóra megvédte doktori értekezését

2013. június 21-én Baranyai Nóra, a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály kutatója summa cum laude minősítéssel megvédte Regionalizáció és regionalizmus Lengyelországban című dolgozatát a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Régiók fejlesztése konferencia

PTE KTK, 2013. május 23–24.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – 2012. március 2.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Erdősi Ferenc Afrika közlekedése c. könyvének budapesti bemutatójára.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – 2009. szept. 22.

Bemutatásra kerül Dr. Csizmadia Zoltán új könyve az ELTE Szociológiai Doktori Iskola és a Napvilág Kiadó "Modern szociológiai problémák" című közös könyvbemutatóján.

TOVÁBB >>>
Meghívó - Győr, 2015.június 15.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az MTA KRTK 2. vándorszemináriumán Győrben. Téma: Újraiparosodás.

TOVÁBB >>>
Területfejlesztők Napja 2009 – Elérhetők a tanácskozás előadásai és a balatonkenesei állásfoglalás

A Magyar Regionális Tudományi Társaság hagyományteremtő céllal idén először rendezte meg a Területfejlesztők Napját, amelyen 230 fő vett részt.

TOVÁBB >>>
Zöld Magyarországért Díj Hoyk Editnek

Intézetünk kecskeméti csoportjának tudományos főmunkatársa, Hoyk Edit kapta 2018-ban a „Zöld Magyarországért Díjat”, amelyet a „Journal of Central European Green Innovation” című folyóiratban publikált „Adaptation to climate change with green infrastructure in urban environment” című tanulmányáért adományoztak neki. A díjat a Magyar Tudomány Ünnepének gyöngyösi rendezvényén adta át Dr. Lehoczky Éva, a folyóirat főszerkesztője. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

TOVÁBB >>>
Egészségegyenlőtlenségek Magyarországon - workshop-meghívó

Az MTA KRTK RKI Társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelyének következő rendezvénynek témája: Egészségegyenlőtlenségek Magyarországon. Az eseményt 2019. április 1-jén rendezik Budapesten, az MTA Tóth Kálmán utcai kutatóházában. A részletes program kattintás után olvasható, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

TOVÁBB >>>
Lux Gábor megvédte doktori értekezését

2009. december 7-én Lux Gábor, a Dunántúli Tudományos Intézet kutatója 100%-os eredménnyel megvédte "Ipari térségek átalakulása Közép-Európában" című doktori dolgozatát a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
TRANSMIG - A Tér és Társadalom tematikus számának bemutatása

Budapest, 2013. június 21. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TOVÁBB >>>
Egy nyitott és versenyképes gazdaság felé Budapest, 2011. április 5.

Lados Mihály intézetvezető EU2020-stratégiához kapcsolódó előadása: "Innovation of regions".

TOVÁBB >>>
Mihály Melinda megvédte doktori disszertációját

A KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály békéscsabai kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa, Mihály Melinda sikeresen megvédte „Autonomy and Empowerment: Social and Solidarity Economy Initiatives and Local Development in Peripheralised Areas of Germany and Hungary” című doktori értekezését a Lipcsei Egyetem Földrajzi Intézetében, 2021. június 7-én. Kollégánknak gratulálunk és további szakmai sikereket kívánunk!

Megjelent Kovács Teréz könyve

A Vidékfejlesztési politika c. könyv második, átdolgozott kiadása a Dialóg Campus Kiadónál.

TOVÁBB >>>
Grünhut Zoltán megvédte doktori értekezését

2012. június 15-én Grünhut Zoltán, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója 100%-os eredménnyel védte meg az Önkormányzás és telepítéspolitika Izraelben című dolgozatát a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Mezei Cecília és Varjú Viktor írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2021. március 12-én jelent meg Mezei Cecília (tud. főmunkatárs, KRTK RKI DTO) és Varjú Viktor (tud. főmunkatárs, KRTK RKI DTO) közösen jegyzett írása „Mit dobunk ki a kukába? – Feltérképeztük a hazai hulladékhelyzetet” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Farkas Jenő Zsolt, Hardi Tamás és Hoyk Edit írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2021. július 12-én jelent meg Farkas Jenő Zsolt (tud. főmunkatárs, KRTK RKI ATO), Hardi Tamás (tud. főmunkatárs, KRTK RKI NYUTO) és Hoyk Edit (tud. főmunkatárs, KRTK RKI ATO) írása „A földhasználat változásának hatása a fenntarthatóságra” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Rácz Szilárd Bolyai+ nyertes

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/2021. tanévre meghirdetett Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíját Rácz Szilárd, a DTO kutatója a Széchenyi István Egyetemen nyerte el, ahol "Regionális központok innovációs potenciálja Közép- és Délkelet-Európában" témában végez 12 hónapos témavezetői, oktatási, kutatási és disszeminációs tevékenységet.

TOVÁBB >>>
Koós Bálint megvédte doktori értekezését

2009. november 25-én Koós Bálint, az MTA RKK TKO kutatója sikeresen megvédte "A gazdasági szuburbanizáció vállalatdemográfiai megközelítésben egy magyarországi példán keresztül" című doktori dolgozatát a BCE Gazdálkodástani Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Magyar Tudomány Ünnepe 2010

A rendezvénysorozathoz kapcsolódó intézeti rendezvények.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Pécs, 2017. november 28.

A Pécsi Akadémiai Bizottság X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága, valamint az MTA KRTK RKI horizontális környezeti csoportja tisztelettel meghívja Önt a Hulladék vs. Erőforrás – Egy nagyváros lehetséges útjai a körforgásos gazdaság felé c. konferenciára. Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>
Az intézet kutatói az MTA bizottságaiban

Az intézet kutatói az MTA bizottságaiban

TOVÁBB >>>
Mérnöki Kamarai elismerés Erdősi Ferencnek

A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége 2009. május 16-án "Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai Tag" címet adományozott Erdősi Ferencnek, az MTA RKK DTI tudományos tanácsadójának, kiemelkedő munkássága elismeréséül.

TOVÁBB >>>
A korszakváltó Győr (video)

Mónos Ágnes dokumentumfilmje arra kereste a választ, hogy miként válhatott a város az ország második legerősebb gazdasági potenciállal rendelkező központjává. A nyolc megszólaltatott helyi közéleti személyiség között volt Lados Mihály, az MTA RKK NYUTI vezetője is.

TOVÁBB >>>
Recenzió a Regional Studies-ban

A Dunántúli Tudományos Intézet alapításának 70. évfordulója alkalmából készült angol nyelvű kötetről Hans-Joachim Bürkner professzor közölt recenziót.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2015. évi 2. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem

Debrecen, 2010. július 26–31.

TOVÁBB >>>
Rácz Szilárd a Dunántúli Tudományos Osztály új osztályvezetője

A KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya új osztályvezetőt választott Rácz Szilárd személyében, aki 2021. január 1-jével kezdődően tölti be ezt a tisztséget.

TOVÁBB >>>
Stratégiai együttműködés lehetősége az energetika területén a Nyugat-Pannon Régióban (video)

Interjú Lados Mihállyal, az MTA RKK NYUTI vezetőjével.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2018. évi 1. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Új tudományos titkár

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete tudományos titkári feladatait 2018. szeptember 16-tól Páger Balázs, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója látja el.

TOVÁBB >>>
Megalakult az MTA RKK Tanácsadó Testülete

A tudományos tanácsot felváltó testület tagjait az MTA elnöke kérte fel.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató - 2012. június 21.

A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában 10,30 órai kezdettel mutatják be a Baranyi Béla és Fodor István szerkesztésében készült Környezetipar, újraiparosítás, regionalitás Magyarországon c. könyvet. A kötetet Dévai György professzor emeritus és a szerkesztők ismertetik.

TOVÁBB >>>
Zoltán Gál elected member of the Journal of Innovation and Entrepreneurship editorial board

The new journal launched by Springer places emphasis on the interdisciplinary, temporal and spatial approaches of the topic as well.

TOVÁBB >>>
A TÉR Műhely előadássorozatának következő eseménye

A TÉR Műhely előadássorozatának következő eseményére 2021. április 8-án 16:00 órától, online közvetítés keretében kerül sor. A rendezvény meghívott előadói Misetics Bálint és Teller Nóra, a beszélgetés házigazdája Velkey Gábor (tud. munkatárs, KRTK RKI ATO). További részletek, és a közvetítés elérhetősége kattintást követően olvasható, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

TOVÁBB >>>
II. Területfejlesztők Napja – Budapest, 2013. október 8.

Multidiszciplináris szakmai konferencia az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról.

TOVÁBB >>>
Intézeti kutatások a Magyar Tudomány legújabb számában

A 2012 áprilisában megjelent tematikus szám a Nyugat-Balkán országainak regionális átalakulásával foglalkozik. A tanulmányok a Regionális Kutatások Intézetében folytatott vizsgálatok eredményeit foglalják össze.

TOVÁBB >>>
Szergej Szergejevics Artobolevszkij (1953–2014)

Elhunyt Szergej Artobolevszkij, a földrajz-tudomány doktora, az Oroszországi Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének osztályvezetője, egyetemi tanár. Szergej Artobolevszkij a regionális tudomány Európa-szerte elismert kutatója volt, aki sokat tett az orosz–magyar tudományos kapcsolatokért.

TOVÁBB >>>
Horváth Gyulát a Regional Research of Russia szerkesztőbizottsági tagjává választották

A 2011-ben indított folyóirat kiadója a Springer Verlag.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – Budapest, 2018. szeptember 10.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Németh Krisztina "Életvilág-értelmezések: Utak felbomlott világokhoz" című könyvének kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött bemutatójára. Részletek a meghívóban.

TOVÁBB >>>
Megjelent Csizmadia Zoltán könyve

"Együttműködés és újítóképesség – Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai" címmel a Napvilág Kiadó gondozásában

TOVÁBB >>>
Tatay Lászlóné főigazgatói elismerése

Tatay Lászlóné gazdasági előadó kolléganőnk az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársaként nyújtott kiemelkedő teljesítményéért főigazgatói elismerésben részesült. Gratulálunk!

TOVÁBB >>>
MTA RTB hírlevél

Az MTA Regionális Tudományos Bizottság hírlevelei

TOVÁBB >>>
Konferencia Gadócziné Fekete Éva emlékére (elhalasztva)

A szervezőktől kapott tájékoztatás alapján az eredetileg 2020. március 24-ére Gadócziné Fekete Éva emlékére szervezett konferencia lemondásra került. A szervezők szándéka, hogy a körülmények javulását követően a konferencia későbbi időpontban megrendezésre kerüljön.

Pálné Kovács Ilona Bibó István-díjas

A Magyar Politikatudományi Társaság és a Bibó István Alapítvány 2011-ben Pálné Kovács Ilonának, a Dunántúli Tudományos Intézet vezetőjének ítélte oda a díjat.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályán 1 fő tudományos segédmunkatárs fiatal kutatói közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
KTE Irodalmi Díj Erdősi Ferencnek

A Közlekedéstudományi Egyesület elismerését harmadik alkalommal nyerte el Erdősi Ferenc, a díjazott tanulmány a Közlekedéstudományi Szemle 2014/2. számában jelent meg.

TOVÁBB >>>
Beszámoló az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2016. évi tudományos tevékenységéről

A tartalomból: 2016. évi feladatok, kiemelkedő kutatási eredmények, párbeszéd a tudomány és a társadalom között, hazai és nemzetközi kapcsolatok, elnyert pályázatok, jelentősebb publikációk.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – Budapest, 2018. május 3.

A L'Harmattan Kiadó tisztelettel meghívja Kovai Cecília: A cigány–magyar különbségtétel és a rokonság című könyvének kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött bemutatójára. Részletek a meghívóban.

TOVÁBB >>>
MTA Regionális Tudományos Bizottság szeptemberi hírlevele

A tartalomból: tudományos bizottságok újraválasztása, RTB-tagok tudománymetriai táblázata, aktuális konferenciák és rendezvények, doktori védések, MRTT-tagdíjfizetők, szakmai folyóiratok.

TOVÁBB >>>
Beszámoló az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2014. évi tudományos tevékenységéről

A tartalomból: 2014. évi feladatok, kiemelkedő kutatási eredmények, tudomány és társadalom, hazai és nemzetközi kapcsolatok, elnyert pályázatok, jelentősebb publikációk.

TOVÁBB >>>
Állami kitüntetés Rechnitzer Jánosnak

Augusztus 20. alkalmából Dr. Rechnitzer Jánosnak, Nyugat-magyarországi Intézetünk tudományos tanácsadójának a regionális tudomány terén végzett munkássága elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozták.

TOVÁBB >>>
Bioenergetika – társadalom – harmonikus vidékfejlődés

címmel megjelent az MTA RKK Debreceni Osztályának tanulmánykötete.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályán 1 fő tudományos segédmunkatárs fiatal kutatói közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
PAB Tudományos Díj Varjú Viktornak

A tudományos élet kiemelkedő teljesítést nyújtó fiatal kutatói közül a szakbizottságok javaslatára a PAB Elnökség döntése alapján a Pécsi Akadémiai Bizottság Tudományos Díját a DTO kutatója kapta.

TOVÁBB >>>
Velkey Gábor megvédte doktori értekezését

2011. június 30-án Velkey Gábor, az Alföldi Tudományos Intézet kutatója summa cum laude minősítéssel megvédte "A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása" című doktori dolgozatát a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Vigvári András az MTA-SYLFF ösztöndíj nyertesei között

A KRTK RKI tudományos segédmunkatársa, Vigvári András 2020. januárjától kezdődően 10 hónapon keresztül az MTA-SYLFF ösztöndíjában részesül, aki az ösztöndíjas időszak alatt a „Kiszorulás a városokból: a lakhatási szegénység új formái Magyarországon a 2008-as gazdasági válság után” témában folytat kutatást. Kollégánknak gratulálunk, és tovább sikereket kívánunk!

TOVÁBB >>>
PAB Tudományos Díj Lux Gábornak

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Lux Gábor, a Dunántúli Tudományos Intézet munkatársa elnyerte a Pécsi Akadémiai Bizottság Tudományos Díját.

TOVÁBB >>>
Páger Balázs írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2020. augusztus 29-én jelent meg Páger Balázs (tud. segédmunkatárs, KRTK RKI DTO) írása "Lesz-e egy magyar középvállalatból olyan cég, mint egy német Mittelstand?” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Regionális tudományi doktori képzés Gödöllőn

A Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományi Doktori Iskola 2019/2020-as tanévre vonatkozó felvételi felhívása a tovább feliratra kattintva elérhető. Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2013. évi 1. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Rechnitzer János Győr díszpolgára lett

2014. március 15-én Rechnitzer János az első győri akadémiai kutatócsoport létrehozásában vállalt meghatározó szerepe, több évtizedes magas színvonalú oktató- és kutatómunkája, valamint a doktori képzés megszervezésében és irányításában végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként vehette át a díszpolgári címet.

TOVÁBB >>>
Lennert József írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2020. szeptember 30-án jelent meg Lennert József (tud. munkatárs, KRTK RKI ATO kecskeméti csoport) írása „Ábrákon mutatjuk, hol fognak lakni a magyarok 2051-ben - és mennyien maradunk” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja főigazgatója pályázatot hirdet 2 fő tudományos kutató közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
Bolyai-nyertesek 2018

Balogh Péter, a KÉTO tudományos munkatársa „Térképzetek, kollektív identitások és geopolitikai orientációk Magyarországon”; Rácz Szilárd, az RKI tudományos titkára „Térszerkezeti és városhálózati folyamatok a posztszocialista Kelet-Közép-Európában” témakörben nyerte el az MTA három éves kutatási ösztöndíját. Lux Gábor, a DTO tudományos főmunkatársa ösztöndíjas ideje alatt végzett kiemelkedő kutatói tevékenységéért Bolyai-emléklapot kapott 2018. június 28-án.

TOVÁBB >>>
Régiók találkozása: Csallóköz, Kisalföld

A prágai Magyar Kulturális Intézet szervezésében 2011. május 26-án kerekasztal-beszélgetésre került sor a cseh fővárosban Lados Mihály intézetvezető révszvételével.

TOVÁBB >>>
Nárai Márta a Civil Szemle új főszerkesztője

Nárai Márta, a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály munkatársa lett 2014. január 1-jétől a Civil Szemle főszerkesztője. A folyóirat 2008 óta szerepel a nemzetközi Thomson-Reuters Citációs Indexben, ami kiemelt szakmai presztízst biztosít a hazai társadalomtudományi folyóiratok között.

TOVÁBB >>>
Állami kitüntetés Hajdú Zoltánnak

Nemzeti ünnepünk alkalmából Hajdú Zoltánnak, a Dunántúli Tudományos Osztály tudományos tanácsadójának a közigazgatási földrajz területén végzett több évtizedes munkássága elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozták. Az elismerést az MTA elnöke adta át 2013. március 13-án.

TOVÁBB >>>
DTI 70 jubileumi konferencia

Az 1943-ban alapított Dunántúli Tudományos Intézet fennállásának 70. évfordulója alkalmából a Dunántúli Tudományos Osztály 2013. június 27–28-án Pécsett Territorial Cohesion in Europe címmel nemzetközi konferenciát rendez. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TOVÁBB >>>
Lados Mihály előadása a Magyar Tudományos Akadémián

2014. május 13-án Lados Mihály, a NYUTO osztályvezetője tartott vitaindító előadást Smart City címmel az itBusiness Club rendezvényén.

TOVÁBB >>>
Interjú Jóna Lászlóval a Kisalföld napilapban

A KRTK RKI tudományos munkatársa, Jóna László, a Kisalföld napilapnak adott interjút az intézetben folyamatban levő COVID-19 kutatásokról, az elkészült elemzésekről, valamint azok Győr-Moson-Sopron megyére vetített eredményeiről. Az interjú online változata kattintás után, a napilap weboldalán érhető el.

TOVÁBB >>>
Kovács Dezső címzetes egyetemi tanár

A Dunántúli Tudományos Intézet kutatójának munkásságát a Nyugat-magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanári cím adományozásával ismerte el.

TOVÁBB >>>
Smahó Melinda RSA-díja

Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetünk munkatársa "The Role of Knowledge in Regional Development. Theoretical Considerations and the Case of the Austrian-Hungarian Border Region" c. pályamunkájával elnyerte a Regional Studies Association Nathaniel Lichfield-díját. A díjátadó 2010. október elsején lesz Londonban.

TOVÁBB >>>
Vitaülés a társadalmi innováció társadalmi-területi aspektusairól

A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Gazdálkodástudományi Kar EFOP 3.6.2 társadalmi innováció kutatócsoportja, és az MTA KRTK Egyenlőtlenség Horizontális Műhelye közös vitaülést szervez a társadalmi innováció társadalmi-területi aspektusairól. Az eseményre 2019. május 30-án 14 órai kezdettel a Budapesti Corvinus Egyetemen kerül sor. A részletes program kattintás után olvasható, a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

TOVÁBB >>>
Meghívó

Intézetünk a TÁMOP 4.2.3. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja c. pályázati programján támogatást nyert A regionális tudomány társadalmasítása c. projektjére. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a projekt nyitórendezvényére, 2010. szeptember 16-án Pécsett.

TOVÁBB >>>
Konferencia – Regionális jövőképek Magyarországon (az előadások felvételével)

A KRTK Regionális Kutatások Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia IX. (Gazdaság- és Jogtudományok) Osztálya, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományi Bizottsága és a Magyar Regionális Tudományi Társaság a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében „Regionális jövőképek Magyarországon” címmel 2020. november 10-én online konferenciát szervezett. A konferencia előadásainak felvétele kattintás után érhető el.

TOVÁBB >>>
Horváth Gyula a Bolgár Földrajzi Társaság tiszteleti tagja lett

Az MTA Regionális Kutatások Központjának igazgatóját a regionális tudomány fejlesztésében nemzetközileg elismert eredményeiért, a bolgár–magyar területfejlesztési kutatási programok sikeres irányításáért a Bolgár Földrajzi Társaság tiszteleti tagjává választotta. A kitüntető elismerést Horváth Gyula 2010. október 14-én vette át Szófiában.

TOVÁBB >>>
Megalakult az RKI Tudományos Tanácsa

A tanács tagjai a 2013–2016 közötti időszakra: Horváth Gyula (elnök), Pálné Kovács Ilona, Rechnitzer János, Timár Judit, Váradi Monika Mária

TOVÁBB >>>
Dél-Erdély és Bánság

Megjelent a Kárpát-medence régiói sorozat 9. kötete Horváth Gyula szerkesztésében.

TOVÁBB >>>
Az MTA Regionális Tudományos Bizottság 2010. februári hírlevele

TOVÁBB >>>
Beszámoló az MTA Regionális Kutatások Központja 2010. évi tudományos tevékenységéről

TOVÁBB >>>
New Challenges of Decentralization – Pécs, 2019. május 9–10.

A Nemzetközi Földrajzi Unió és a Regionális Kutatások Intézete workshopot szervez, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Absztrakt leadási határidő: 2019. január 15. Részletek a konferencia honlapján.

TOVÁBB >>>
Pálné Kovács Ilona osztályelnök-helyettes

2014. június 11-én Pálné Kovács Ilonát, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatóprofesszorát az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya osztályelnök-helyettesévé választották. Megbízatása három évre szól.

TOVÁBB >>>
Konferencia Székelyföldön Buday-Sántha Attila professzor tiszteletére

A Székelyudvarhelyen 2015. április 24‒25-én Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában címmel rendezett konferenciát a szervezők Buday-Sántha Attila, a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola alapítójának emlékének ajánlották.

TOVÁBB >>>
Kovács Teréz sikeres habilitációja

Kovács Teréz, a Dunántúli Tudományos Intézet tanácsadója 96 százalékos értékeléssel habilitált a DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centrumában, 2009. november 4-én. Előadásait „A helyi kezdeményezéseken alapuló vállalkozások az agrártérségekben” címmel magyar és angol nyelven tartotta.

TOVÁBB >>>
Határkutató szeminárium - Szófia, 2018. október 1.

Címe: Border research in Bulgaria and Hungary. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>
Pámer Zoltán megvédte doktori disszertációját

Az RKI tudományos segédmunkatársa, Pámer Zoltán 2019. november 26-án 100%-os eredménnyel védte meg „A területi kormányzási struktúrák hatása a határon átnyúló együttműködésre – négy határrégió összehasonlító elemzése” című doktori értekezését a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában. Kollégánknak gratulálunk és további sikereket kívánunk!

TOVÁBB >>>
Megjelent a Dialógus a regionális tudományról c. könyv

A kötet mozaikszerűen, tizenhét kutató által készített pillanatfelvétel segítségével kíván áttekintést nyújtani a regionális tudományról. A kötet teljes szövege elérhető a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
Megjelent a "Migráció alulnézetből" című kötet

A "Migráció alulnézetből" című kötetet Váradi Monika Mária, az MTA KRTK RKI tudományos főmunkatársa szerkesztette. A tanulmányok közül több munkát is intézetünk munkatársai jegyeznek. A kötet az Argumentum Kiadó és a MTA KRTK RKI közös kiadásában jelent meg. A digitális változat honlapunkon keresztül is elérhető.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutatók – Győr, 2015. január 30.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Győri Járműipari Körzet c. kutatás két zárókötetének (Városfejlődési trendek és állami szerepek; A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása) bemutatójára.

TOVÁBB >>>
Czirfusz Márton megvédte doktori értekezését

2012. március 21-én Czirfusz Márton, a Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály kutatója 96%-os eredménnyel védte meg A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban című dolgozatát az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Hajdú Zoltán a Dunántúli Tudományos Osztály új osztályvezetője

Az RKI Dunántúli Tudományos Osztály új osztályvezetőt választott Hajdú Zoltán személyében, aki 2020. január 1-jével kezdődően tölti be ezt a tisztséget.

TOVÁBB >>>
MEGHÍVÓ – The development prospects of industrial cities in Central Europe

Minden érdeklődőt szeretettel várunk nemzetközi konferenciánkon 2014. május 21-én Győrben.

TOVÁBB >>>
Megjelent Csizmadia Zoltán és Grosz András könyve

Innováció és együttműködés - A kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása címmel.

TOVÁBB >>>
Konferencia – Budapest, 2012. ápr. 26.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a fővárossal közösen rendezendő Budapest Agglomerációs Konferenciára.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete pályázatot hirdet 1 fő tudományos segédmunkatárs fiatal kutatói közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>