KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

AKTUALITÁSOK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Letölthetők James Scott előadásai

 

James W. Scott, az RKI vendégkutatója 2013. április 19-én két előadást tartott a PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában. A kurzus két részből állt, az elsőben az előadó a regionális politika európai kutatási trendjeiről, lehetőségeiről beszélt, a másodikban pedig a hallgatók mélyebb betekintést kaphattak a határ menti térségekkel és régiókkal kapcsolatos tudományos kutatásokba.

Letölthető előadások:

Trends and Visions of Regional Policy in Europe – New Regionalism

Trends and Visions of Regional Policy in Europe – Border Regions and Cohesion

James W. Scott a Kelet-finnországi Egyetem Karéliai Intézetének professzora, a finn Joensuuban. Egyetemi tanulmányait a kaliforniai Berkeley Egyetemen és a berlini Freie Universitäten végezte, ezt követően doktori fokozatot a berlini Freie Universitäten szerzett a földrajztudományon belül és ugyanitt habilitált. Kutatási területe elsősorban a határ menti régiók kutatására és az ott található politikai, társadalmi és gazdasági folyamatokra terjed ki, de kutatásokat folytat regionális és városi fejlődés, valamint a regionális kormányzás terén is. Kutatási területén belül széles körben elismert kutató, többször volt neves európai folyóiratok tematikus számainak szerkesztője. Jelenleg két jelentős FP7-es kutatási projekt vezetésében vesz részt, amelyek a határok jelentőségének alakulásával, megváltozó társadalmi-gazdasági kontextusaival, továbbá a határ menti együttműködéssel és a határrégiók fejlődési lehetőségeivel foglalkoznak. James W. Scott régóta jó kapcsolatot ápol a magyar regionális tudomány képviselőivel, amelynek legújabb fejezete, hogy a professzor 2012 októberétől kezdve 10 hónapig az MTA KRTK RKI vendégkutatójaként tevékenykedik.