KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

AKTUALITÁSOK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Megjelent Csizmadia Zoltán és Grosz András könyve

 

Csizmadia Zoltán Grosz András

 

Innováció és együttműködés. – A kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása.

 

Pécs–Győr

MTA Regionális Kutatások Központja

2011

 

256 oldal

 

A kötet teljes terjedelmében letölthető! (5MB, pdf)

 

A kötet a "A kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása, a gazdasági együttműködések területi és ágazati különbségei a hazai KKV szektorban" röviden csak NETINNOV kutatási projekt legfontosabb eredményeit fogalja össze. A kutatás célja egy olyan kérdőíves, reprezentatív, országos felmérés elkészítése volt a hazai vállalkozások körében, amely alapján bemutathatók a cégek innovációs aktivitásának jellemzői, a gazdasági és innovációs együttműködések kapcsolathálózati paraméterei valamint az ágazati és területi különbségek mintázata. A szerzők részletesen próbálják meg feltárni az innovációs tevékenység vállalati jellemzőit (előfordulás, összetettség, motivációs és akadályozó tényezők), az együttműködési kapcsolatrendszerek sajátosságait (méret, összetettség, struktúra, tartalmi irányok) valamint a két vizsgált kérdéskör egymásra gyakorolt hatását (modellek, vállalati csoportok). A reprezentatív minta lehetővé tette, hogy a válaszok alapján megpróbáljanak különböző összefüggéseket keresni a vállalati méretnagyság, az ágazati hovatartozás, vagy a területi elhelyezkedés (regionális szinten) dimenziójában. A kutatás a következő alapkérdésekre próbált meg választ találni: Milyen a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitása? Milyen a vállalkozások innovációs tevékenységét körülvevő külső és belső környezet? Milyen a hazai vállalkozások együttműködési, illetve hálózati aktivitása? Milyen összefüggések figyelhetőek meg a gazdasági szervezeteknél az innovációs és az együttműködési aktivitás sajátosságai között? Milyen alapvető szervezeti, ágazati és területi különbségek figyelhetőek meg az innovációs aktivitás és az együttműködés területén?