KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

AKTUALITÁSOK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Konferencia Székelyföldön Buday-Sántha Attila professzor tiszteletére

Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában címmel rendezett konferenciát az Orbán Balázs Akadémia a Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatásával 2015. április 24‒25-én Székelyudvarhelyen. A konferencián magyar, román, német és szerb tudományos kutatók, gyakorlati turisztikai szakemberek értékelték a nemzetközi turizmus fejlődésének trendjeit, a turizmus regionális összefüggéseit, a felsőfokú turizmusképzés  eredményeit  és változásának irányait.

A turisztikai szakemberek egyetértettek abban, hogy a területi szempontok alapos ismerete az ágazat versenyképességének feltétele. A képzési programokban erre is tekintettel kell lenni.

A szervezők a konferenciát Buday-Sántha Attila professzor emlékének ajánlották. A székelyföldi szervezők többsége a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában szerezte tudományos fokozatát. A plenáris ülésen Buday-Sántha Attila érdemeit Nagy Benedek, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa és Geréb László, a MÜTF Székelyudvarhelyi Oktatási Központjának igazgatója méltatta. Mindketten a doktori iskola hallgatói voltak. Horváth Gyula tudományos tanácsadó, a doktori iskola programvezető egyetemi tanára a regionális tudomány és a területfejlesztés kölcsönhatásairól tartott előadást.  A székelyföldi közösségek nevében Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke fejezte ki elismerését a magyar regionális tudománynak a székelyföldi tudomány és felsőoktatás eredményes támogatásáért.