KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

A fenntartható fejlődés környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében

 

 

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÖSSZEFÜGGÉSEI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
 
Szerkesztette:
 
Fodor István
 
Pécs : Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
 
2008
 
273 oldal
 
ISBN 978 963 9052 56 6

 

Környezetünk rombolása és romlása a XXI. század elejére az emberiség létének legnagyobb fenyegetettségéhez vezetett. A veszélyek elháritására vagy mérséklésére a nemzetközi egyezmények egész sora született. Legyen szabad itt példaként csupán a klímaváltozá:shoz kapcsolódó megállapodásokat említeni. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climatic Change - ismert rövidítésével IPCC) az ENSZ keretei közön egy átfogó stratégiával igyekszik befolyásolni az e területhez kapcsolódó folyamatokat, beleértve a Riói Nyilatkozat vonatkozó részeit, vagy a Kiotói Egyezményt is.

Az úgynevezett lokális szint az önkormányzatok környezetvédelmi programjaival, terveivel úgyszintén egyre szélesebb teret nyer és egyre hatékonyabban működik.

Mi történik a középső szinten, a regionális térségekben - vetődik fel a kérdés. Sokszor még a régiók elhatárolásában, területi kiterjedésUk megitélésében is éles különbségeket tapasztalhatunk. Pedig a környezetszennyezés, környezetrombolás sokszor és nagyon veszélyesen éppen regionális léptékben mutatkozik, Igy annak orvoslását sem valóslthatjuk meg planetáris vagy lokális mértékre szabott gondolkodásunk alapján. Ezért tartottuk fontosnak, hogy egy nagytáj környezeti problémáit járjuk körül, amikor a Kárpát-medence környezetvédelmi összefüggéseit vizsgáltuk egy nemzetközi konferencia keretében a fenntartható fejlődés tllkrében
2003 októberében. Ennek a konferenciának a gazdag szakmai anyagát nyújtjuk át az olvasó számára.

Kapcsolódó fileok