KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az észak-alföldi régióban

 

 

 

TANULMÁNYOK AZ AGRÁR- ÉS A REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN
 
Szerkesztette:
Baranyi Béla - Nagy János
 
Debrecen - Pécs : Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
 
2009
 
369 oldal
 
ISBN 978 963 9899 10 0

 


A magyar tudományosság két jelentős intézménye, a jelenlegi kereteit tekintve 25 éve megalakult MTA Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) és a debreceni gazdasági és agrár-felsőoktatás terén 140 éves múltra viszszatekintő Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma (DE AMTC) között 2001-ben - 2006-ban megújított - magasszintű együttműködési megállapodás született a regionális (területi), valamint az agrárés vidékfejlesztési jellegű tudományos és oktatási kapcsolatok megalapozása és elmélyítése céljából. A modern regionalizáció és regionalizmus, valamint a terület- és vidékfejlesztés kérdés~i által egyaránt érintett két intézmény között az elmúlt évek során kiteljesedett modell értékű együttműködés ma már jó példával szolgál az MTA és a felsőoktatási intézmények közötti tartalmasabb kapcsolatok fejlesztése számára is. A negyedszázados múltra visszatekintő, interdiszciplináris jellegű országos társadalomtudományi kutatóhálózat, az RKK - benne az 1992-ben alapított Debreceni Osztály - a területi tudományok művelésének meghatározó, az európai tudományos rendszerrel kompatibilis, azzal együttműködő bázisintézménye. A közös erőfeszítések eredményeként színvonalas tudományos és oktatási kapcsolatok épültek ki az MTA RKK és a DE AMTC terület- és vidékfejlesztésben érintett tudományos műhelyeivel, mindenekelőtt a Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézettel, valamint a Kerpely Kálmán Doktori Iskolával, amelyben újabban külön tudományágként szerepel a regionális tudományterület is. A jelenlegi, sorrendben immár negyedik tanulmánykötet, amely mintegy a hagyomány teremtés jegyében folytatja a 2005-től rendszeres közös publikációs tevékenységet, ezúttal a Tanulmányok az agrár- és a regionális tudományok köréből az észak-alföldi régióban címmel jelzett témakör szerteágazó elemzésére vállalkozott. A két intézmény életének kiemelkedő jubileumai alkalmából megjelenő tanulmánykötet tapasztalt kutatók és oktatók közreműködése mellett fiatal szakemberek számára is lehetőséget biztosít kutatási eredményeik prezentálására. A kötet remélhetően meggyőző módon bizonyítja és reprezentálja majd az MTA RKK és a DE AMTC, általánosabb érvénnyel pedig az akadémiai és a felsőoktatási intézmények között egyre erőteljesebben szorgalmazottegyüttműködések létjogosultságát.

Kapcsolódó fileok

A könyv teljes szövege