KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tények és vélemények a helyi önkormányzatokról
TÉNYEK ÉS VÉLEMÉNYEK A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL
 
Csefkó Ferenc - Pálné Kovács Ilona (szerk.)
 
Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja 
 
1993
 
247 oldal
 
ISBN 963 8371 74 9
 Ez a könyv a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tanulmányok Központja által 1992 decemberében szervezett konferencia anyagát tartalmazza. A jogászok, politológusok, szociológusok, közgazdászok, menedzsment szakemberek és gyakorló helyi kormánytisztviselők az alig több mint két éves magyar kormányzati rendszerrel kapcsolatos kutatási eredményeikről és személyes tapasztalataikról beszéltek. Miközben általánosan egyetértés alakult ki abban, hogy a szovjet típusú tanácsrendszert felváltó új helyi kormányzati modell demokratikusabb és decentralizáltabb kormányzási formát tesz lehetővé, emellett számos kritika is megjelent negatív tényekkel és véleményekkel. A magyar helyi kormányzati rendszer az infantilis rendellenességek bizonyos tüneteit viseli, mint például a túlzott politizálás, a szakmai kompetencia hiánya, a szerepek összetévesztése, a helyi demokrácia alulfejlettsége, valamint az együttműködés és az integráció iránti hajlandóság hiánya. Ezen felül az előadók néhány alapvető strukturális problémára is rávilágítottak, amelyek megnehezítik az önkormányzás előnyeinek a jövőbeni megvalósítását. A központi források újraelosztása, a helyi erőforrások függősége az államtól, a dekoncentrált állami szervek növekedése, a középső szintű önkormányzat szerepének gyengülése, a meglehetősen szétesett adminisztratív rendszer a városok önálló jogi státusával mind olyan probléma, melyeket költségvetési és jogi reformokkal kell megoldani. Az ebben a kötetben szereplő előadások a jelenlegi helyi kormányzati rendszer minden fontos elemét lefedik, mind tematikailag, mind a különböző tudományágak szempontjából (választások, közigazgatási rendszer, pénzügyi és vagyonkezelés, megyék, képviseleti testületek tevékenysége, szociálpolitika, kiadás rendeletek, tervezés, személyzet stb.)


Kapcsolódó fileok


A könyv teljes szövege