KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Régiók és települések versenyképessége

 

 

RÉGIÓK ÉS TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGE
 
Szerkesztette:
Horváth Gyula
 
Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja
 
2006
 
480 oldal
 
ISBN 978 963 9052 57 4

 

A globalizáció és az új térformáló erők hatásai az egyes régiókban és a településrendszer különböző elemeiben eltérően érvényesülnek, a területi struktúrák adottságai a versenyképességgel kombinált kohéziós politika alkalmazásában nem azonosak. Az Európai Unió strukturális politikájában előtérbe került a regionális versenyképesség. Egy térség fenntartható fejlődését a gazdaság szerkezetének minősége, az emberi tőke fejlettsége, A megközelíthetőség milyensége és az innováció fejlődésének tárgyi feltételei határozzák meg.

A Nemzeti Kutatási-fejlesztési Programok keretében folytatott kutatások eredményeit tartalmazó kötet a régiók és a települések versenyképességét befolyásolót tényezőket az európai gazdasági térségbe ágyazva a magyar térfejlődés jövője szempontjából vizsgálja. Négy egyetemi és két akadémiai kutatóműhely tudományos konzorciuma a regionális versenyképesség fogalmi elemeinek tárgyalását követően bemutatja a versenyképességre ható tényezők területi különbségeit Magyarországon, elemzi e fontos területfejlesztési célkitűzés megvalósításának intézményi kereteit, és számtalan modernizációs javaslatot fogalmaz meg. A könyv nemzeti fejlesztési programok kidolgozásához, regionális és településfejlesztési koncepciók megfogalmazásához, területi-ágazat döntések előkészítéséhez és az ország térszerkezetének alaposabb megismeréséhez nyújt segítséget.