KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban

 

  

REGIONALITÁS, TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS MODERNIZÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN
 
Szerkesztette:
Baranyi Béla - Nagy János
 
Debrecen : MTA Regionális Kutatások Központja, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma
 
2008
 
380 oldal
 
ISBN 978 963 9732 24 7

 

 

A tanulmánykötet a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) és a Debreceni Egyetem Agrár-és Műszaki Tudományok Centruma (DE AMTC) közötti sokoldalú tudományos, szakmai és oktatási együttműködés legújabb eredményeit adja közre. Az immár több mint fél évtizedes gyümölcsöző kapcsolatokat a magyar tudományosság két jelentős intézménye között, a regionális (területi), valamint az agrár- és vidékfejlesztési jellegű tudományos és oktatási kapcsolatok elmélyítése céljából kötött magas szintű hivatalos megállapodás alapozta meg 2001-ben. Az együttműködés intézményesítése mellett szólt többek között, hogy a negyedszázados múltra visszatekintő RKK, az ország egészét "lefedő" interdiszciplináris jellegű nagy társadalomtudományi kutatóhálózat - benne az 1992-ben alapított Debreceni Osztály - a területi tudományok művelésének meghatározó, az európai tudományos rendszerrel kompatibilis, azzal együttműködő bázisintézménye, míg a DE AMTC pedig egyre nagyobb aktivitást mutat a terület- és vidékfejlesztés kérdéseinek a tanulmányozása és oktatása iránt, különösen ami a Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet, az MTA-DE Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoport, valamint az Interdiszcpilináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola tevékenységét illeti.

Az MTA RKK tudományos műhelyeiben - köztük a Debreceni Osztályon -, illetőleg a DE Agrár-és Műszaki Tudományok Centrumában folyó alap- és alkalmazott kutatások számos hasonlósága által megalapozott tudományos és oktatási együttműködés kiterjed közös kutatási programok megvalósítására, konferenciák rendezésére, kiadványok megjelentetésére, szakértői feladatok ellátására, a graduális és posztgraduális oktatásra és PhD-képzésre, valamint pályázatok benyújtására és kivitelezésére is. Megkülönböztetett figyelmet érdemel tehát a jelenlegi, sorrendben immár harmadik tanulmánykötet, amely a hagyományőrzés jegyében folytatja a 2005-ben kezdődött rendszeres publikációs tevékenységet. A Magyar Tudomány Ünnepe 2007. évi rendezvénysorozata alkalmából "Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban" címet viselő kötet tanulmányai a ezúttal a fejlesztéspolitika természeti, gazdasági és társadalmi alapjait veszik számba, illetőleg a régiófejlesztés lehetőségeit és irányait elemzik az ország második legnagyobb területű és népességű agrár- és vidékfejlesztési szempontból erőteljesen érintett régiójában. A tanulmánykötet további fontos sajátossága, hogy a tapasztalt kutatók és oktatók közreműködése mellett elsősorban a fiatalabb nemzedékeket képviselő szakemberek - köztük tehetséges PhD-hallgatók - számára biztosít lehetőséget legújabb kutatási eredményeik közreadására.

A szerkesztők legjobb szándékai szerint a tanulmánykötet megfelelően igazolja majd az MTA RKK és a DE AMTC, általánosabb érvénnyel pedig az akadémiai és a felsőoktatási intézmények között szorgalmazott kooperációs lehetőségek kiaknázásának a szükségességét. A modern regionalizáció és regionalizmus, valamint a terület- és vidékfejlesztés kérdéseinek kutatásában egyaránt érintett két nagy tudományos és oktatási intézménynek az elmúlt évek során kiteljesedett modellértékű együttműködése pedig továbbra is jó példával szolgál az MT A és a felsőoktatási intézmények között szorgalmazott tartalmas kapcsolatépítő tevékenysége számára. Ezeknek a gondolatoknak az előrebocsátásával ajánljuk a legújabb kötet tanulmányait az Észak-alföldi régió terület- és vidék¬fejlesztési problémái iránt érdeklődők figyelmébe.

Kapcsolódó fileok


A könyv teljes szövege