KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Önkormányzati energetikai fejlesztések : Nemzetközi körkép és a dél-dunántúli tapasztalatok

 

 
Önkormányzati energetikai fejlesztések : Nemzetközi körkép és a dél-dunántúli tapasztalatok
 
Márkusné Zsibók Zsuzsanna (szerk.)

Pécs
 

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

 
2013
 
289 oldal

ISBN 978 963 9899 68 1

 

A 21. század egyik kritikus kérdése az energetika, az e téren jelentkező kihívások kezelése elkerülhetetlen minden ország számára, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Az európai államok egyoldalú függőséggel néznek szembe az energiaimportból adódóan, így jelentős terheket ró rájuk az energiaárak növekedése, de ugyanekkora problémát jelent az energia-előállítás okozta környezeti károk csökkentése.

A kötetben bemutatott eredmények „A Dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése” című kutatás1 keretében jöttek létre. E projekt negyedik kiemelt kutatási iránya a környezetvédelmi-környezetgazdálkodási elvek (kiemelten az energiahatékonyság) városi és vidéki térségekben történő érvényesülését, és azoknak a modern építészet, az energiagazdálkodás és a komplex vidékfejlesztés feladataival való összehangolását állította a középpontjába. A projekt általános célja, hogy feltárja a városi és vidéki térségek környezettudatos, energiahatékony fejlesztési lehetőségeit, regionális szinten felmérje a rurális térségek természeti és gazdasági potenciáljának a méretét, a hatékony alternatív energiaterhelés lehetőségeit, a meglévő potenciálok energiahatékony gazdaságfejlesztésének módjait és az azt támogató intézményi és jogrendszer helyzetét.

E tanulmánykötet az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztálya kutatócsoportja által végzett munka eredményeit összegzi.

 

Kapcsolódó fileok


A könyv teljes szövege