KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Szubszidiaritás és regionalitás az egyház- és államszervezetben

 

 

SZUBSZIDIARITÁS ÉS REGIONALITÁS AZ EGYHÁZ- ÉS ÁLLAMSZERVEZETBEN
 
Szerkesztette:
Hajdú Zoltán
 
Pécs : Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
 
2010
 
147 oldal
 
ISBN 978 963 9899 25 4

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos konferenciát rendezett 2009 őszén a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa egyházi évében "Szubszidiaritás és regionalitás az egyház- és államszervezetben" címmel.

A konferencián elemzésre került a szubszidiaritás egyháztörténeti, egyháztanítási, egyházszervezési kérdéseinek egész sora, valamint az egyházi tanítások megjelenése az államszervezésben, különös tekintettel az Európai Unióra, Magyarországra, s azon belül a regionalitásra, valamint a közigazgatási reform elméletére és gyakorlati folyamataira.

A szubszidiaritás a teljes irányítási vertikum szintjei közötti optimális feladatmegosztást jelenti a hatékony társadalomirányítás érdekében.

A szubszidiaritás nem jelent kizárólagos decentralizációt, hanem a feladatkörök racionális elosztását foglalja magában. Nem szabad megterhelni az alacsonyabb szintet megoldhatatlan feladatokkal vagy az átruházott kompetenciákhoz finanszírozási forrásokat is juttatni kell.

A megjelent kötetet haszonnal forgathatják az egyház és az állam közötti mélyebb tartalmi kapcsolatrendszerre kíváncsi kutatók és érdeklődők.

Kapcsolódó fileok