KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Bioenergetika – társadalom – harmonikus vidékfejlődés

 

 

 

 

 BIOENERGETIKA – TÁRSADALOM –
HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS
 
 
Szerkesztette:
Baranyi Béla
 
Debrecen
 
MTA Regionális Kutatások Központja –
Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma
 
2010
 
339 old.

 
 

A könyv az Asbóth Oszkár Húzóágazati Innovációs Program által támogatott és a Károly Róbert Főiskola Bioenergetikai Innovációs Klaszter Centrum által koordinált Bioenergetikai Innovációs Klaszter létrehozása és K+F programok megvalósítása a biomassza hasznosítása területén (ún. BIOENKRF) című, 2006–2009 között folyó nagyszabású tudományos program zárásaként, a kutatások legfontosabb eredményeit adja közre könyvvé szerkesztett formában. A nagyszabású komplex kutatási programokhoz kapcsolódva a könyv a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Osztálya kutatóinak közreműködésével a biomassza, illetve a biodízel és bioetanol térszerkezeti, valamint vidék- és területfejlesztési hatások eredményeit tárja fel, az erre épülő javaslatokat gyűjti csokorba, különös tekintettel a harmonikus vidékfejlesztés követelményeire. A szélesebb szakmai és felsőoktatási igények kielégítését is szem előtt tartó könyv közelebbről a szilárd biomassza hőhasznosításának, valamint a biohajtóanyagok előállításának és felhasználásának a társadalmi és gazdasági környezetét dolgozza fel a bioenergetika vidékfejlesztési hatásainak maximalizálása, tágabb összefüggésben pedig a kistérségfejlesztő hatások és az újraiparosodás tényezőinek számbavétele érdekében. A könyv fontos törekvése és tudományos újdonsága, hogy a korábban más környezetben, bizonyos értelemben szűkebb viszonyrendszerben használt fenntartható fejlődés fogalomrendszerét a bioenergia normatív rendszeréhez kapcsoltan a harmonikus vidékfejlődés kategóriájával váltsa fel és fogadtassa el a szakmai érdeklődőkkel, illetve honosítsa meg a tudományos szóhasználatban. A gazdagon illusztrált kiadvány, témáját és módszertani megközelítését tekintve kézikönyvként, kutatási és oktatási segédanyagként egyaránt jól hasznosítható.

 

 

Kapcsolódó fileok